BARCO - MODALITEITEN VAN HET KEUZEDIVIDEND

Gereglementeerde informatie

 

 

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten van het betrokken rechtsgebied.

 

 

Inbreng van het nettodividend voor inschrijving op één nieuw aandeel tegen 18,79 EUR zijnde 71 dividendrechten over het boekjaar 2020

Keuzeperiode van 12 mei tot en met 4 juni 2021

 

Kortrijk, België, 29 april 2021, 07.30 uur - Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Barco NV van het brutodividend over het boekjaar 2020 van 0,378 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 71 ingebrachte dividendrechten (de “dividendrechten”) kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 18,79 EUR. 

Aandeelhouders die op 11 mei 2021 beschikken over 71 dividendrechten of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Barco NV voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Barco NV. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende dividendrechten is niet mogelijk. Het dividendrecht (ISIN BE6326982608) wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussel.

De referentieaandeelhouders van Barco NV, Titan Baratto NV en 3D NV, hebben de intentie uitgesproken om 100% van de dividendrechten in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Barco NV. Daardoor zal reeds op 23,65% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

VOORWAARDEN

Vanaf 12 mei 2021 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn nettodividend in te brengen in het kapitaal van Barco NV tegen de volgende voorwaarden:

  • Inbreng t.b.v. het nettodividend: 0,2646 EUR per dividendrecht.
  • Inbrengverhouding: 71 dividendrechten per nieuw aandeel.
  • Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 18,79 EUR, of een korting van 5,70% t.o.v. het gewogen gemiddelde van de slotkoersen op Euronext Brussel gedurende de periode van 23 april tot en met 28 april 2021 en 6,82% t.o.v. de slotkoers per 28 april 2021 en (telkens gecorrigeerd voor het brutodividend t.b.v.€ 0,378).
  • Inbrengperiode: van 12 mei tot en met 4 juni 2021, 15 uur.
  • Levering van de nieuwe aandelen: 9 juni 2021.
  • Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2021 dat aanving op 1 januari 2021.

Aandeelhouders die gedematerialiseerde aandelen (in effectenrekening) aanhouden, worden uitgenodigd hun keuze kenbaar te maken bij hun financiële instelling en de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.
Houders van aandelen op naam volgen de instructies die zij per brief ontvangen van Barco NV. Aandeelhouders die geen of niet tijdig hun keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 9 juni 2021 automatisch in geld ontvangen.

Aandeelhouders die vrijstelling van roerende voorheffing wensen, dienen deze aanvraag te melden via hun financiële instelling die deze uiterlijk op 18 juni 2021 aan KBC Bank dient over te maken.

De informatienota is beschikbaar op de website www.barco.com onder de rubriek “https://www.barco.com/en/about-barco/corporate-governance/shareholders-meetings”. 
De informatienota wordt tevens beschikbaar gesteld op de websites van KBC Securities (www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview), KBC Bank (www.kbc.be/barco) en Bolero (www.bolero.be/nl/barco).

Centralisator van het keuzedividend: KBC Securities, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

 

Over Barco

Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers, opleidingslokalen tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2020 realiseerden we een omzet van 770 miljoen euro, dankzij een team van 3.300 medewerkers. Hun passie voor technologie zit vervat in 430 patenten.

Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).

© Copyright 2021 by Barco

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Carl Vanden Bussche
Vice President Investor Relations
Barco nv

Telefoon +32 56 26 23 22
carl.vandenbussche@barco.com

|