BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN OP DONDERDAG 29 APRIL 2021

Gereglementeerde informatie

Kortrijk, België, 29 april 2021, 18.00 uur - Barco heeft zijn buitengewone en gewone algemene vergadering gehouden op 29 april 2021 in Kortrijk, België.
De aandeelhouders hebben alle agenda-punten goedgekeurd.
Details van de stemresultaten zullen beschikbaar zijn op www.barco.com/en/Corporate Governance

We refereren naar de in het oproepingsbericht gepubliceerde agenda-topics met betrekking tot dividend, aandelensplitsing, de samenstelling van de Raad van Bestuur en corporate governance.

MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

De bijzondere algemene vergadering keurde het voorstel goed de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen om in een of meer malen het kapitaal te verhogen met een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan dertig (30%) van het kapitaal. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf (5) jaar.

DIVIDEND

De gewone algemene vergadering keurde het voorstel van de Raad van Bestuur goed om het bruto dividend over 2020 vast te leggen op 378 eurocent (€ 0,378 eurocent) per volledig volgestort aandeel.

  • Ex-dividenddatum: Maandag 10 mei 2021
  • Registratiedatum: Dinsdag 11 mei 2021
  • Betalingsdatum: Woensdag 9 juni 2021

Met betrekking tot het dividend en de machtiging om het kapitaal te verhogen, is ook het voorstel goedgekeurd om de aandeelhouders de keuze te laten om te opteren voor een dividend uitgekeerd in aandelen. De voorwaarden en de modaliteiten zijn toegelicht in het persbericht van 29 april 2021, 7u30 am en werden voorgesteld tijdens de algemene vergadering.

GOEDKEURING VAN HET REMUNERATIEBELEID EN REMUNERATIEVERSLAG

De algemene vergadering heeft het remuneratiebeleid van Barco goedgekeurd zoals bekendgemaakt en gepubliceerd op Barco's corporate governance-portaal: https://www.barco.com/nl/about-barco/corporate-governance

De algemene vergadering heeft ook het remuneratieverslag goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2020. Dit verslag is opgenomen in het Corporate Governance-verslag van Barco's jaarverslag 2020: https://ir.barco.com/2020/uploads/files/PDF/Barco-IR2020-CGR.pdf

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Algemene Vergadering heeft mevrouw Hilde Laga herbenoemd als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie (3) jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2024.

De algemene vergadering heeft beslist om mevrouw Lieve Creten te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de raad voor een periode van drie (3) jaar vanaf de sluiting van deze algemene vergadering tot de sluiting van de gewone algemene vergadering. van 2024.

Mevrouw Creten is in het bezit van een masterdiploma handels- en bedrijfseconomisch ingenieur van de KU Leuven alsook een postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen. Zij is niet praktiserend bedrijfsrevisor en is meer dan twintig jaar partner bij Deloitte, waar zij de M&A praktijk heeft uitgebouwd voor nationale en internationale investeerders in diverse sectoren. Zij was managing partner van de afdeling Financial Advisory van 2008 tot 2019 alsook lid van het executive comité van Deloitte België tot 2019.
Bovendien maakte ze van 2015 tot 2021 deel uit van het globale executive team van Deloitte Financial Advisory. Zij zetelde in de supervisory board en het audit comité van Deloitte België van 2000 tot 2008. 

HERBENOEMING VAN COMMISSARIS

De algemene vergadering besliste om BV PwC Bedrijfsrevisoren te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening op 31 december 2023 moet goedkeuren.

De presentatie van de gewone algemene vergadering is beschikbaar op www.barco.com/investors/Presentations

 

Over Barco

Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers, opleidingslokalen tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2020 realiseerden we een omzet van 770 miljoen euro, dankzij een team van 3.300 medewerkers. Hun passie voor technologie zit vervat in 430 patenten.

Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).

 

© Copyright 2021 by Barco

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Carl Vanden Bussche
Vice President Investor Relations
Barco nv

Telefoon +32 56 26 23 22
carl.vandenbussche@barco.com

|