OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Gereglementeerde informatie
Kortrijk, België, 27 maart 2020, 07h30 – De Raad van Bestuur heeft de eer de houders van aandelen, warrants en aandelenopties uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 21, op donderdag 30 april 2020 om 16:00 uur.

U wordt verzocht om u vanaf 15:30 ter registratie aan te bieden.  De registratie voor de algemene vergadering wordt om 15:50 uur afgesloten.

De oproeping met agenda en voorstellen tot besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad en De Standaard van 27 maart 2020. Deze oproeping wordt hier ook bijgevoegd en zij is ook beschikbaar op https://www.barco.com/en/about-barco/corporate-governance

Barco
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk
President Kennedypark 35
B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS

 

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is het onzeker of de maatregelen opgelegd door de Belgische regering, zoals het samenscholingsverbod en de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht zullen zijn op 30 april 2020, datum van de algemene vergaderingen.

 

Desgevallend, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de werknemers en bestuurders van de vennootschap te garanderen, verzoekt de Raad van Bestuur de individuele aandeelhouders met aandrang om niet fysiek aan de algemene vergaderingen deel te nemen.

 

De individuele aandeelhouders worden verzocht om:

 • een volmacht met hun steminstructies te geven aan de secretaris van de vennootschap;
 • hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder verder aangegeven.

 

De Raad van Bestuur zal voor de aandeelhouders de mogelijkheid voorzien om de algemene vergaderingen vanop afstand bij te wonen door middel van Barco’s weConnect technologie. De praktische modaliteiten hiervoor zullen op de Barco website bekend gemaakt worden.

 

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

  Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 - Bestemming van het resultaat - Dividend

  Voorstel tot besluit (1e stemronde):

  De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het bruto dividend op twee euro en vijfenzestig eurocent (2,65€) per volledig volgestort aandeel.

 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

  Dit agendapunt vereist geen besluit van de algemene vergadering.

 4. Goedkeuring van het remuneratieverslag

  Voorstel tot besluit (2de stemronde):

  De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

 5. Kwijting aan de bestuurders

  Voorstel tot besluit (3de stemronde):

  De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

 6. Kwijting aan de commissaris

  Voorstel tot besluit (4de stemronde):

  De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

 7. Einde mandaat van bestuurders – Herbenoeming bestuurders

  De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het feit dat de mandaten van  de heer Charles Beauduin, de heer Jan De Witte, de heer Frank Donck, mevrouw An Steegen en Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, op het einde van deze gewone algemene vergadering verstrijken.  Hun mandaat is hernieuwbaar.

  7.1 Herbenoeming bestuurder

  Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als  bestuurder de heer Charles Beauduin.

  De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten.  Charles Beauduin is sinds 1993 CEO en eigenaar van Michel Van de Wiele NV. Van de Wiele is een internationaal technologiebedrijf en marktleider in toepassingen voor de textielindustrie. De heer Beauduin bekleedt meerdere functies in handelsverenigingen en werkgeversorganisaties. Hij behaalde een masterdiploma rechten aan de KU Leuven en is in het bezit van een MBA van de Harvard Business School. De heer Beauduin is een internationaal manager met heel wat ervaring op de Aziatische markt en in de Verenigde Staten.

  Voorstel tot besluit (5de stemronde):

  De algemene vergadering herbenoemt de heer Charles Beauduin (°19-09-1959), wonende te Lenniksesteenweg 444, 1500 Halle, als bestuurder voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023.

  7.2 Herbenoeming bestuurder

  Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als  bestuurder de heer Jan De Witte.

  De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten.  De heer De Witte werd in september 2016 CEO van Barco. Hij beschikt over wereldwijde leiderscapaciteiten en heeft de afgelopen 25 jaar uiteenlopende leidinggevende functies bekleed in technologiebedrijven. Daarbij werkte hij aan operationele

  uitmuntendheid, productontwikkeling en zorgde hij voor de groei van diensten, oplossingen en softwareactiviteiten. Voor zijn carrière bij Barco was de heer De Witte directielid bij General Electric Cy. (GE) en CEO voor de Software- en Solutions-activiteiten in de afdeling Healthcare. Tijdens zijn 17 jaar bij GE bekleedde hij wereldwijde managementfuncties op het gebied van beheer van de toeleveringsketen, Quality/Lean Six Sigma, diensten en softwareoplossingen, en woonde hij in Chicago, Milwaukee en Parijs.

  Voor GE was de heer De Witte actief in operationele managementfuncties op het gebied van beheer van de toeleveringsketen en productiebeheer bij Procter & Gamble in Europa. Ook was hij Senior Consultant bij McKinsey & Company waar hij in heel Europa klanten adviseerde uit de luchtvaartindustrie, de verwerkende industrie en de hightechindustrie. In 2019 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van ResMed Inc. De heer De Witte behaalde een masterdiploma burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en is in het bezit van een MBA van de Harvard Business School.

  Voorstel tot besluit (6de stemronde):

  De algemene vergadering benoemt de heer Jan De Witte (°07.09.1964), wonende te Spinnerijkaai 45, bus 4, 8500 Kortrijk, als bestuurder voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023.

  7.3 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

  Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur de heer  Frank Donck voor als  onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV.

  De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten.  De heer Donck is sinds 1998 directeur van de investeringsholding 3D NV. Deze holding investeert op lange termijn in een mix van beursgenoteerde aandelen, private equity en vastgoed. Hij is tevens voorzitter van Atenor Group NV en Telecolumbus AG, niet-uitvoerend bestuurder van KBC Group NV en onafhankelijk bestuurder van Elia System Operator NV. Frank Donck is in het bezit van een masterdiploma rechten van de Universiteit Gent en van een masterdiploma finance van de Vlerick Business School. Hij begon zijn loopbaan als investeringsmanager voor Investco NV en was lid van de Raad van Bestuur van verschillende beursgenoteerde en private ondernemingen. De heer Donck was o.a. voorzitter van Telenet Group Holding NV. Hij is ook vicevoorzitter van de Vlerick Business School en lid van de Belgische Corporate Governance Commissie.

  Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

  Voorstel tot besluit (7de stemronde):

  De algemene vergadering herbenoemt de heer Frank Donck (° 30-04-1965) wonende te Floridalaan 62 te 1180 Ukkel, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023.

  7.4 Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

  Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur mevrouw An Steegen voor als  onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV.

  De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege haar hierna vermelde professionele kwaliteiten. Mevrouw Steegen behaalde een Phd in materiaalwetenschappen en elektrotechniek aan de KU Leuven, in samenwerking met het Belgische IMEC (Interuniversity Microelectronics Center). In 2000 ging ze aan de slag bij IBM Semiconductor R&D in Fishkill, New York. Als hoofd R&D en executive van IBM’s International Semiconductor Alliance was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IBM’s geavanceerde logic semiconductortechnologie voor mobiele en draadloze toepassingen.  In 2010 keerde ze terug naar IMEC in België, waar ze executive vicepresident Semiconductor Technology & Systems werd. Mevrouw Steegen is een autoriteit in R&D rond semiconductoren en een erkende, inspirerende thought leader in innovatie in het IoT- en digitale tijdperk. Sinds 2018 is Ann Steegen chief technology officer bij Umicore. Ze is verantwoordelijk voor de innovatiestrategie van de onderneming en staat aan het hoofd van het centrale R&D-team, waarbij ze de businessunits ondersteunt op het vlak van schone mobiliteit, recyclage en duurzaamheid. Ze overziet ook de incubatie-initiatieven die opportuniteiten in nieuwe markten aanboren en is executive vicepresident van de businesslijnen Electro-Optical Materials en Thin Film Products.

  Volgens de raad van bestuur voldoet deze bestuurder aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald bij art. 7:87 WVV en art. 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

  Voorstel tot besluit (8ste stemronde):

  De algemene vergadering benoemt mevrouw An Steegen (°04-01-1971), wonende te Kerkstraat 17, 3440 Zoutleeuw, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023.

  7.5 Herbenoeming bestuurder

  Op voorstel van het remuneratie- en benoemingscomité draagt de raad van bestuur voor als  bestuurder Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain.

  De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn hierna vermelde professionele kwaliteiten.  De heer Jain behaalde een master in technologie aan het Indian Institute of Technology in Delhi, India. Tijdens zijn carrière richtte de heer Jain verschillende technologische startups op die hij tot succesvolle bedrijven uitbouwde dankzij zijn sterk leiderschap en inzicht in de mogelijkheden en trends binnen de wereldeconomie. De heer Jain was oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van IP Video Systems, dat in februari 2012 door Barco NV werd overgenomen. Momenteel is hij general partner bij Co=Creation=Capital LLC. De heer Jain is afkomstig uit India en is Amerikaans staatsburger.

  Voorstel tot besluit (9de stemronde):

  De algemene vergadering herbenoemt Adisys Corporation, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ashok K. Jain, als bestuurder voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023.

 8. Toepassing Corporate Governance Code 2020 - Goedkeuring Corporate Governance Charter

  In het licht van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020, werd het Corporate Governance Charter van de vennootschap aangepast. Het ontwerp van het nieuw Corporate Governance Charter werd aan alle aandeelhouders op de website beschikbaar gesteld.  Ofschoon de Corporate Governance Code 2020 op 1 januari 2020 in werking is getreden, heeft de Raad van Bestuur de toepassing ervan verdaagd tot aan de gewone algemene vergadering van 2020 zodat de aandeelhouders zich zouden kunnen uitspreken over het ontwerp van het Corporate Governance Charter.  De Raad van Bestuur stelt om deze reden voor om de Corporate Governance Code 2020 en het gewijzigd Corporate Governance Charter toe te passen na de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

  Voorstel tot besluit (10de stemronde):

  De algemene vergadering keurt de afwijking van de datum van inwerkingtreding voor de  toepassing van de Corporate Governance Code 2020 goed, aanvaardt het nieuwe Corporate Governance Charter van de vennootschap, en beslist om de Corporate Governance Code 2020 en het gewijzigde Corporate Governance Charter toe te passen vanaf de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2020.

 9. Bevestiging onafhankelijk bestuurder

  De heer Luc Missorten oefent reeds meer dan 12 jaar een bestuursmandaat uit in de vennootschap. De Raad van Bestuur is van oordeel dat de heer Luc Missorten géén relatie onderhoudt met de vennootschap of een belangrijke aandeelhouder ervan, die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt. De heer Luc Missorten vervult buiten zijn bestuursmandaat géén bijzondere opdrachten voor de vennootschap, waarvoor hij vergoedingen ontvangt. Daarenboven heeft de heer Luc Missorten in zijn hoedanigheid van bestuurder en lid van diverse comités (het auditcomité dat hij voorzit, en het bezoldigings- en benoemingscomité) steeds blijk gegeven van een onafhankelijke en kritische geest. De Raad van Bestuur stelt daarom aan de algemene vergadering voor om af te wijken van het onafhankelijkheidscriterium, vervat in bepaling 3.5 nr. 2 van de Corporate Governance Code 2020, en de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder te kwalificeren.

  Voorstel tot besluit (11de stemronde):

  De algemene vergadering beslist om af te wijken van het onafhankelijkheidscriterium, vervat in bepaling 3.5 nr. 2 van de Corporate Governance Code 2020, en de kwalificatie van de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder voor de verdere duur van zijn lopende bestuursmandaat in de zin van artikel 7:87 WVV goed te keuren.

 10. Vergoeding van de bestuurders

  Voorstel tot besluit (12de stemronde):

  In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe  voor de globale vergoeding van de volledige Raad van Bestuur vast op een totaal bedrag van 2.144.575 euro voor het jaar 2020, waarbij een bedrag van 1.650.000 euro voorzien wordt voor de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder en het saldobedrag van 494.575 euro over de niet-uitvoerende bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het intern reglement.

 11. Goedkeuring Aandelenoptieplannen 2020

De Raad van Bestuur heeft de intentie om in 2020 nieuwe aandelenoptieplannen in lijn met de modaliteiten van de voorgaande aandelenoptieplannen uit te geven. Zij vraagt hiervoor de toelating van de algemene vergadering.

Voorstel tot besluit (13de stemronde):

De algemene vergadering verleent haar goedkeuring aan de Raad van Bestuur om desgevallend in 2020 nieuwe aandelenoptieplannen uit te geven binnen de hierna bepaalde limieten: aandelenoptieplan ‘Opties Barco 13 – CEO 2020 (maximum 26.000 opties) en aandelenoptieplan ‘Opties Barco 13 – Personeel 2020’ (maximum 35.000 opties).

TOEVOEGING VAN AGENDAPUNTEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.  Aandeelhouders dienen hun verzoek hiertoe uiterlijk op woensdag 8 april 2020 te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk (email: (shareholders.meeting@barco.com)). Het verzoek moet worden vergezeld van (i) het bewijs van het bezit van het vereiste aandeel in het maatschappelijk  kapitaal, (ii) de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit, en (iii) een post- of e-mailadres voor de ontvangstmelding van het verzoek. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk woensdag 15 april 2020 een aangevulde agenda bekendmaken.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Iedere aandeelhouder die de hieronder vermelde formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen vervult, kan aan de bestuurders of de commissaris vragen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten.  Deze vragen kunnen mondeling worden gesteld tijdens de vergadering of schriftelijk door deze uiterlijk op vrijdag 24 april 2020  per brief of e-mail (shareholders.meeting@barco.com) te doen toekomen aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk.

REGISTRATIE

Enkel personen die op de registratiedatum (donderdag 16 april 2020 om vierentwintig (24:00) uur) aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De eigenaars van GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN dienen uiterlijk op de registratiedatum de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, te laten registreren.

Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan ING bank ten laatste op woensdag 29 april 2020 binnen de kantooruren.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten op basis van de bevestiging door ING Bank aan Barco NV van de vervulling van de registratieformaliteiten of voorlegging van het attest opgesteld door de depositaire inrichting,  erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat de registratie uiterlijk op de registratiedatum is geschied.

De AANDEELHOUDERS OP NAAM evenals de houders van warrants en aandelenopties dienen de vennootschap ten laatste op vrijdag 24 april 2020 per brief gericht aan Barco NV, Juridische Dienst, Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk, of per e-mail (shareholders.meeting@barco.com) in te lichten omtrent hun voornemen de vergadering bij te wonen en desgevallend met hoeveel aandelen zij aan de stemming wensen deel te nemen.

VOLMACHTEN

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmachtformulieren die de vennootschap ter beschikking stelt op haar bedrijfszetel of via de website www.barco.com.  Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

De volmachten dienen in origineel ten laatste op woensdag 29 april 2020 binnen de kantooruren neergelegd te worden op de bedrijfszetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), Beneluxpark 21 te 8500 Kortrijk.

Volmachten die aan de vennootschap zouden zijn bezorgd voor de bekendmaking van een gebeurlijk aangevulde agenda (zie hierboven onder “Toevoeging van agendapunten”) zullen geldig blijven met betrekking tot de agendapunten waarvoor zij gelden, onverminderd het recht voor de betrokken volmachtgever om deze volmacht in te trekken en/of te vervangen door een nieuwe volmacht op basis van de aangevulde agenda.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen, warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, mutatis mutandis, in overeenstemming met het privacybeleid van Barco, beschikbaar op https://www.barco.com/en/about-barco/legal/privacy-policy/barco-com-privacy-policy . Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op dataprotection@barco.com.

Barco mag foto’s nemen en filmopnames verrichten/doen maken om Barco te vermarkten en toekomstige evenementen te ondersteunen.  Barco kan hiervoor uw afbeelding verwerken.  Indien u niet wenst gefotografeerd of gefilmd te worden, gelieve dit te willen melden op shareholders.meeting@barco.com.

JAARVERSLAG 2019

Het jaarverslag 2019 evenals de overige informatie voorzien in artikel 7:129, §3 WVV kunnen geconsulteerd worden op de website www.barco.com.

De Raad van Bestuur

 

Over Barco
Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers, opleidingslokalen tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2019 realiseerden we een omzet van 1,083 miljard euro, dankzij een team van 3.600 medewerkers. Hun passie voor technologie zit vervat in 400 patenten.
Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).

© Copyright 2020 by Barco

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Kurt Verheggen
Company Secretary
Barco nv

Telefoon +32 56 26 22 45
LegalRiskCompliance@barco.com

|