Veiligheidafspraken
Onderwerp

Klik op onderstaande link om het document te openen
Van toepassing voor...
all works involving third parties alle werken met derden
works involving building contractors aannemingswerken
temporary & mobile construction sites tijdelijke & mobiele bouwplaatsen
werken op locatie
KUU*
werken op locatie
KOR*
Deel 1
Algemeen voor alle sites (BE) en alle werken met derden
EHS-PR-2032
X X - X X
Deel 2a
Site-specifieke risico's en preventiemaatregelen - KUU
EHS-PR-2033
X -
Deel 2b
Site-specifieke risico's en preventiemaatregelen – KOR
EHS-PR-2034
- X
Deel 3 specifieke risico’s en preventiemaatregelen bij werken met aannemers
EHS-PR-2038
- X - X X
Checklist : Last Minute Risk Assessment EHS-FO-2064
X X - X X
Intentieverklaring veiligheidscoördinatie T&MB
EHS-FO-2070
- - X
  • KUU

    Noordlaan 5, 8520 Kuurne

  • KOR

    Beneluxpark 21, 8500 Kortrijk