Draadloze presentatie versus draadloos conferencing: wat is het verschil?

Als er nieuwe technologieën verschijnen, is het vaak moeilijk om door de bomen het bos te zien. Elke uitgave wordt aangekondigd als upgrade of opvolger van een eerder of concurrerend model, maar bij ClickShare zou ons aanbod aan draadloze presentatie- en conferencingsystemen niet meer kunnen verschillen.

In tegenstelling tot veel nieuwe productuitgaves, zijn onze oplossingen ontwikkeld om iets anders te bieden. Nieuwe technologieën zijn aangepast aan veranderde werkpatronen en maken een nieuwe set processen vloeiender en efficiënter.

In plaats van simpelweg het oude door het nieuwe te vervangen, is ons recentste aanbod van draadloze conferencingsystemen ontwikkeld samen met ons aanbod aan draadloze presentatiesystemen. Onze klanten hebben de vrijheid te kiezen wat bij hen past.

Lees verder om alle belangrijke informatie te vinden die je nodig hebt over de verschillen tussen onze systemen om een weloverwogen beslissing te maken over wat het best bij jouw bedrijf past. Laten we beginnen!

Wat is een draadloos presentatiesysteem?

Een draadloos presentatiesysteem is een intuïtieve, vooruitdenkende oplossing die de manier waarop je presentaties en vergaderingen houdt voor altijd kan veranderen. Een technologie ontwikkeld met een gebruikersgerichte aanpak die ongelooflijk simpel, maar enorm effectief is. Draadloze presentatieoplossingen van ClickShare maken het mogelijk voor een gebruiker om in een paar seconden elk apparaat - laptop, mobiel of tablet - te verbinden en te beginnen met het delen van inhoud op het hoofdscherm van de vergaderruimte. Een aanbod aan interactieve functies zoals het uitbreiden van een bureaublad, modereren, aantekeningen of een schoolbord, maken je vergaderingen collaboratiever en actiever. Het draadloos delen van inhoud kan reële waarde toevoegen aan elke vergaderruimte, van ontmoetingsplaats tot directiekamer.

Aangezien er geen speciale kabels of adapters zijn, is het niet nodig je IT-afdeling te bellen om de uitrusting te vinden voor je vergadering, of de vergadering te laat te starten. In plaats daarvan verbindt een ClickShare-samenwerkingssysteem met het centrale basisstation via het bedrijfsnetwerk, en het biedt de mogelijkheid aan 8 gebruikers om zich op hetzelfde moment te verbinden, afhankelijk van de grootte van de vergaderruimte en het ClickShare-apparaat dat je gekozen hebt.

Wat is een draadloos conferentiesysteem?

Onze vergaderstijl is de afgelopen tijd bijna onherkenbaar veranderd. Met hybride manieren van werken - een combinatie van werken op kantoor en werken op afstand - als de toekomstige normaal, is het vaak moeilijk om iedereen die je nodig hebt tegelijk in één ruimte te krijgen. Daarvoor is een draadloos vergadersysteem misschien de oplossing. Kies in plaats van het uitstellen of opnieuw plannen van vergaderingen voor het optimaliseren van uw draadloze vergaderingen op afstand met ClickShare, dat een effectieve en draadloze oplossing biedt waar gebruikers binnen een paar seconden verbinding kunnen maken en efficiënt kunnen samenwerken - perfect wanneer de tijd beperkt is.

Simpel, gemakkelijk, draadloos. Zo deelt ClickShare draadloos conferentiesysteem je apps op het beeldscherm en verbindt ze met de camera en luidsprekers in de ruimte voor betere hybride vergaderingen. Gebruikers in de ruimte gebruiken en besturen hun videoconferentieplatforms en technologie voor vergaderruimten, zoals soundbar, camera en scherm, allemaal vanaf hun eigen laptop met ClickShare Conference. De verbinding en samenwerking verbeteren voor zowel deelnemers in de vergaderruimte als op afstand. Onze oplossingen draaien volledig om BYOM (Bring Your Own Meeting), aangezien dit mogelijk maakt om aan elk soort videoconferencing deel te nemen vanop uw eigen apparaat, of u nu in de ontmoetingsplaats, vergaderruimte of directiekamer bent. ClickShare Conference werkt naadloos samen met jouw software voor videoconferencing, cameramerk, laptop, en het belangrijkste, het maakt vergaderingen vanop afstand even intuïtief als vergaderen in het echt. Het brengt menselijkheid, meer betrokkenheid en interactie terug in videoconferenties.

Dus waarin verschillen draadloze presentatie- en conferencingsystemen?

Aangezien we ons hebben geconcentreerd op het gebruiksdoel van elk systeem en hebben benadrukt dat het om verschillende producten gaat in plaats van om directe vervangingen, vonden we dat het ook nuttig kan zijn om te laten zien hoe de twee systemen van elkaar verschillen door ze naast elkaar te zetten. Hoewel beide systemen een naadloze, draadloze aanpak bieden zonder dat er training nodig is en met een snelle, efficiënte toegang voor gasten – samen met beveiliging op bedrijfsniveau – zijn er enkele belangrijke verschillen.

 

Draadloze presentatie en samenwerking Draadloos vergaderen
Verbeter de productiviteit en de betrokkenheid van lokale, aanwezige deelnemers aan de vergadering Verbeter de productiviteit en de betrokkenheid van hybride deelnemers aan de vergadering, zowel lokaal als op afstand
BYOD BYOD & BYOM
Deel inhoud op het scherm van de vergaderruimte Deel inhoud op het scherm van de vergaderruimte & op afstand via de lokale weergave van het beeldscherm van de ruimte
Werk lokaal interactief samen Werk lokaal en op afstand interactief samen
- Eenvoudig draadloos vergaderen, compatibel met VC-platforms
- gebruik makend van AV USB-randapparatuur in de vergaderruimte, zoals een geluidsbalk, een camera, speakers...
Interactieve, coöperatieve vergaderervaring Meeslepende, coöperatieve vergaderervaring
Naadloos, kabelvrij, geen extra training nodig voor gebruik
Gastvriendelijk & flexibel
Het is een bedrijfsgerichte oplossing: veilig, cloudgestuurd & verbonden. Knop en app in lijn met uw werkplekstrategie

 

 

What is a wireless presentation system?

A wireless presentation system is an intuitive, forward-thinking solution capable of changing the way you deliver presentations and hold meetings forever. A technology, developed with a user-centric approach that is incredibly simple to use but vastly effective. ClickShare wireless presentation solutions enable the user to connect any device - laptop, mobile or tablet - and start sharing content on the main meeting room screen in seconds. A range of interactive features like extended desktop, moderation, annotation or blackboarding help to make your meetings more collaborative and active. Wireless content sharing can add real value in any meeting room, from huddle to boardroom.

With no need for specialist cables or adaptors, there is no need to call on your IT department to find equipment prior to your meeting or to start meeting too late. Instead, a ClickShare collaboration system connects to the central Base Unit over the company network and offers up to 8 users the possibility to connect at the same time, depending on the size of the meeting room and your chosen ClickShare device.

ClickShare meeting room
Traditional meeting room

What is a wireless conferencing system?

Our meeting style has changed almost beyond recognition in recent times.  With hybrid ways of working - a mixture of in-office and remote working - as the next normal, it’s often difficult to get everyone you need in one room at the same, so a wireless conferencing system might be the answer. Rather than postponing or rearranging meetings, optimize your remote meetings with ClickShare instead, offering an effective, wireless solution that lets users connect and collaborate effectively in a matter of seconds – perfect when time is limited.

Simple, easy, wireless. That's how ClickShare wireless conferencing system shares your apps on the room display and connects them to the camera, mic and speakers in the room for better hybrid meetings. In-room users use and control their video conferencing platforms and meeting room tech like soundbar, camera and display, all from their own laptop with ClickShare Conference. Making the connection and collaboration better for both in-room and remote meeting participants. Our solutions are all about  BYOM (Bring Your Own Meeting), as it allows you to join any type of video conference from your own familiar device, whether you are in huddle, a meeting room or a board room. ClickShare Conference works seamlessly with your videoconferencing software, your camera brand, your laptop, and most importantly, makes remote meeting as intuitive as having a face-to-face meeting. It brings humanity, increased engagement and interaction back into videoconferencing.

Productfolder

Download de ClickShare-folder en deel ze met je collega's of raadpleeg ze op een later tijdstip.
Download nu

Stay in touch

Receive the latest news about ClickShare service & products

You will receive communications regarding products and services of the Barco Group. We will not share your e-mail address with 3rd parties.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Benieuwd welk ClickShare-model het beste bij je past? Gebruik onze wizard als hulp.

Help me kiezen