Inzichten over huidbeeldvorming

Met de toename van huidkanker en het wereldwijde tekort aan specialisten in de gezondheidszorg, staat dermatologie onder enorme druk om zich aan te passen aan deze veranderende omgeving. De digitalisering van huidbeeldvorming biedt een kans om meer preventieve en collaboratieve zorgmodellen mogelijk te maken. In dit forum kunt u deelnemen aan en leren van Demetra-experts van over de hele wereld terwijl we deze reis samen ondernemen.

Subscribe to updates on Demetra 

Click here

Insights on skin imaging