DERMSCAN Onderzoekspartnerschap

DERMSCAN is een project, ondersteund door de Vlaamse overheid, geleid door Barco en haar onderzoekspartners. Het doel was om nieuwe, digitale, multispectrale dermatoscooptechnologie te ontwikkelen ter ondersteuning bij de beeldvorming en analyse van huidlaesies. Het project is geëvolueerd naar DERMSCAN II, dat de toepassingen zal uitbreiden tot andere aandoeningen dan huidkanker (bijv. ontstekingsziekten van de huid, zoals psoriasis, eczeem en andere). Dit zal gericht zijn op de hele klinische keten van screening en eerstelijnszorg tot diagnose en behandeling, met als doel de basis te leggen voor de overdracht van de geteste en gevalideerde onderzoeksresultaten naar de standaardpraktijk.

Klinische partners

Onderzoekspartners

IPI en IDLab, IMEC Onderzoeksgroepen bij Ghent Unversity

Subscribe to updates on Demetra 

Click here

Insights on skin imaging