LED 拼接显示系统解决方案概述

0 结果
让我们帮您设计您的拼接显示系统:LCD、LED 或背投
转至拼接显示系统配置工具
NT1.2
 • NT
 • 600 nits
 • 1.2 mm
NT1.5
 • NT
 • 600 nits
 • 1.5 mm
NT1.8
 • NT
 • 600 nits
XT0.9-Q
 • XT
 • XT-Q
 • 600 nits
XT2.5-E
 • XT
 • XT-E
 • 900 nits
比较产品
产品 产品
正在寻找您的最佳解决方案?与我们的一位专家交谈!