29 apr. 2024

Transparantieverklaring van Norges Bank: Drempelonderschrijding

REGULATED INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007: Transparantiewetgeving

Kortrijk, België, 29 april 2024, 18.30 uur – Norges Bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo - Norway, heeft Barco NV (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) op 24 april 2024 ingelicht dat door verkoop van aandelen, de drempel van 3% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Barco NV onderschreden werd op 23 april 2024.

Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 24 april 2024 bevat de volgende informatie:

Rubrieken van kennisgeving

Weergave van de inhoud van het ontvangen formulier

Reden van kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Onderschrijding van de laagste drempel

Kennisgeving door

Een persoon die alleen kennis geeft

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(e)n

Norges Bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo - Norway

Transactiedatum

23/04/2024

Overschreden drempel

3%

Noemer

92.916.645

Details van de kennisgeving

Vorige kennisgeving: #stemrechten: 2.793.109

Na de transactie: #stemrechten: 2.777.871

Na de transactie: % stemrechten: 2,99%

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van de centrale bankactivitieiten, beheert Norges Bank de deviezenreserves van Noorwegen en is zij verantwoordelijk voor het beheer van het Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). De formele verantwoordelijkheidvan het beheer van de GPFG ligt bij het Ministerie van Financiën, maar is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank optredend als hoofdpartij en alle bedrijven zijn geregistreerd in naam van Norges Bank.

 

Over Barco
Barco, met hoofdkantoor in Kortrijk (België) is een wereldwijd bedrijf dat toonaangevend is in technologieën voor visualisatie, networking en samenwerking. Met deze innovatieve oplossingen zorgt Barco voor vooruitgang in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de entertainmentmarkt. Het succes van Barco wordt gedreven door meer dan 3.000 toegewijde ‘visioneers’, die gepassioneerd meewerken aan verandering door technologie.

Als beursgenoteerd bedrijf op Euronext (BAR), Reuters (BARBt.BR), en Bloomberg (BAR BB), behaalde Barco een omzet van 1.050 miljoen euro in 2023.

Meer info op www.barco.com of op XLinkedInYouTube, Instagram en Facebook.

Barco. Visioneering a bright tomorrow. © 2024

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]