Produkty

Poznaj moc ClickShare za darmo!

Daj nam 30 dni, a bezpłatnie i na zawsze zmienimy Twoje spojrzenie na spotkania! Z łatwością zainstaluj swoje urządzenie, monitoruj je i optymalizuj zdalnie. W międzyczasie Twoi pracownicy będą mogli cieszyć się wciągającą współpracą i zwiększoną produktywnością, dzięki czemu wszyscy uczestnicy spotkania mogą naprawdę wnieść swój wkład, niezależnie od ich lokalizacji.

Nie przegap, zapisz się na bezpłatną wersję próbną ClickShare już dziś! Abyście Ty i Twoi pracownicy znowu cieszyli się spotkaniami.

Które produkty możesz wypróbować?

 

C-10

CX-30

CX-50 Gen 2

 

C-10

CX-30

CX-50

CX-50 Gen 2

 

Małe przestrzenie konferencyjne 

Średniej wielkości sale konferencyjne 

Duże przestrzenie konferencyjne i sale narad

Ważne przestrzenie konferencyjne i sale narad

Urządzenia Button w zestawie 

1

2

2

2

Źródła jednocześnie na ekranie

1

2

2

2

Przewodowe wejście wideo

 

 

HDMI

USB-C lub HDMI przez konwerter

Obsługa ekranu dotykowego i interaktywność
Sterowanie komputerem, adnotacje i tablica

 

Elastyczna obsługa sali

 

 

 

Obsługa podwójnego ekranu

 

 

 

Okablowana stacja dokująca

 

 

 

Zaawansowana integracja sieci i AV

 

 

Neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla

 

 

 

 

 

Więcej informacji   

 

   

Więcej informacji   

 

 

Więcej informacji   

 

   

Więcej informacji    

 

Co mówią nasi klienci

Łatwo jest coś skomplikować, ale bardzo trudno jest zrobić coś prostego.

Greg Harper

Dyrektor techniczny, Neuehouse

Często zadawane pytania

Darmowy okres próbny ClickShare

Pytania techniczne

W przypadku pytań technicznych dotyczących urządzeń C-10CX-30CX-50 lub CX-50 2. generacji prosimy o zapoznanie się ze stronami bazy wiedzy firmy Barco.

Pyt.: Jak działa program „Wypróbuj i kup”?

Odp.: Najpierw zarejestruj się, aby skorzystać z darmowego okresu próbnego, podając swoje szczegóły kontaktowe na stronie rejestracji. Następnie otrzymasz potwierdzenie e-mail ze szczegółami wysyłki jednostki demonstracyjnej. Jeśli nie otrzymasz powiadomienia e-mail w ciągu kilku minut od rejestracji, sprawdź folder wiadomości-śmieci. Siedem dni przed zakończeniem 4-tygodniowego okresu testowego ponownie skontaktujemy się z Tobą pocztą e-mail, aby poinformować Cię o terminie odbioru jednostki demonstracyjnej. W tej samej wiadomości e-mail zapytamy również, czy interesuje Cię zakup produktu. Jeśli tak, Twój wniosek zostanie skierowany do właściwej osoby kontaktowej, która wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Pyt.: Kto może poprosić o jednostkę demonstracyjną?

Odp.: Program „Wypróbuj i kup” jest dostępny tylko dla profesjonalnych użytkowników z ważnym numerem VAT w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, w Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii (z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich i Balearów), Szwecji, Szwajcarii, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych.

Pyt.: Jak długo potrwa dostarczenie jednostki demonstracyjnej do mojej firmy?

Odp.: Jednostka demonstracyjna zostanie dostarczona w ciągu kolejnych 7 dni roboczych.

Pyt.: Czy wniosek o jednostkę demonstracyjną jest bezpłatny?

Odp.: Tak, proces demonstracyjny jest bezpłatny.

Pyt.: Czy mogę poprosić o więcej niż jedną jednostkę demonstracyjną?

Odp.: Nie, uczestnictwo w programie „Wypróbuj i kup” jest ograniczone wyłącznie do jednej jednostki demonstracyjnej na osobę prawną.

Pyt.: Czy mogę poprosić o zestaw ClickShare inny niż C-10, CX-30, CX-50 lub CX-50 2. generacji?

Odp.: Nie, program „Wypróbuj i kup” został skonfigurowany wyłącznie z jednostkami demonstracyjnymi C-10, CX-30, cx-50 lub CX-50 2. generacji.

Pyt.: Jak długo mogę testować produkt?

Odp.: Maksymalny czas testowania produktu wynosi 4 tygodnie. Okres demonstracyjny rozpoczyna się w momencie przybycia jednostki demonstracyjnej do Twojej firmy. Uczestnicy, którzy nie zwrócą jednostek demonstracyjnych w żądanym przedziale czasu, otrzymają faktury za te jednostki.

Pyt.: Jak działa zwrot?

Odp.: W 3. tygodniu okresu testowego otrzymasz wiadomość e-mail z datą odbioru jednostki demonstracyjnej. Oprócz daty wiadomość będzie również zawierać szczegółowy opis różnych kroków, które trzeba wykonać w celu zwrotu jednostki demonstracyjnej. Jeśli proponowana data odbioru Ci nie pasuje, możesz zaproponować nową datę, biorąc pod uwagę termin zakończenia okresu demonstracyjnego.

Pyt.: W jakim stanie należy zwrócić jednostkę demonstracyjną?

Odp.: Jednostkę demonstracyjną należy zwrócić w tym samym stanie, w którym ją otrzymano — w tym wszystkie kable, podręczniki i opakowania.

Pyt.: Czy mogę zatrzymać produkt, jeśli chcę go kupić?

Odp.: Nie, w każdej sytuacji należy zwrócić produkt. W 3. tygodniu okresu testowego wyślemy Ci wiadomość e-mail z pytaniem, czy interesuje Cię jego zakup. Jeśli tak, Twój wniosek zostanie skierowany do właściwej osoby kontaktowej, która wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Warunki i postanowienia

 

Darmowy okres próbny ClickShare

 

Niniejsze warunki („Umowa”) zawarte pomiędzy firmą Barco a Tobą („Użytkownik”) określają warunki korzystania z ClickShare C-10, CX-30, CX-50, CX-50 Gen 2 lub partnera sojuszu zestaw urządzeń („jednostka demonstracyjna”) wyłącznie w celu oceny przez okres do czterech (4) tygodni od dostawy przez partnera serwisowego firmy Barco („Okres demonstracyjny”) przed podjęciem decyzji o zakupie ClickShare C-10, CX-30, CX-50, CX-50 Gen 2 lub zestaw urządzeń partnera sojuszu. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że wypożyczone Jednostki demonstracyjne podlegają następującym warunkom:

1. Program „Wypróbuj i kup” jest dostępny tylko dla profesjonalnych użytkowników z ważnym numerem VAT na kontynencie w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich i Balearów), Szwecja, Szwajcaria, Czechy, Polska, Węgry i Estonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

2. W Okresie demonstracyjnym Jednostka demonstracyjna będzie obsługiwana wyłącznie przez Użytkownika i będzie używana wyłącznie do zamierzonej oceny oraz w ścisłej zgodności z instrukcją obsługi Jednostki demonstracyjnej. Użytkownik powinien korzystać z Jednostki demonstracyjnej i/lub dowolnej jej części zgodnie z jej przeznaczeniem. Użytkownik nie może pożyczać ani w inny sposób udostępniać Jednostki demonstracyjnej lub jakiejkolwiek jej części stronom trzecim. Użytkownik nie może usuwać ani przenosić jednostki demonstracyjnej ani żadnej jej części ze swojego obiektu bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Barco.

3. W trakcie trwania okresu demonstracyjnego urządzenie demonstracyjne pozostaje przez cały czas wyłączną własnością firmy Barco. Użytkownik zapewni, że będącą w jego posiadaniu Jednostkę demonstracyjną firma Barco będzie mogła przez cały czas łatwo zidentyfikować jako swoją własność w placówce Użytkownika. W przypadku, gdy strona trzecia uzurpuje sobie jakiekolwiek prawa do Jednostki demonstracyjnej lub jakiejkolwiek jej części albo próbuje ją przejąć, stosuje groźby lub próbuje wejść w jej posiadanie, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym firmę Barco i postępować zgodnie z jej instrukcjami.

4. W Okresie testowym oraz do momentu oddania Jednostki demonstracyjnej przez Użytkownika Jednostka demonstracyjna będzie pod opieką i kontrolą Użytkownika. Użytkownik na własny koszt utrzyma Jednostkę demonstracyjną w dobrym i należytym stanie technicznym oraz dołoży należytej staranności w celu zabezpieczenia, konserwacji i obsługi Jednostki demonstracyjnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Jednostki demonstracyjnej znajdującej się pod opieką i kontrolą Użytkownika lub jej utratę do czasu jej oddania. Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta partnera serwisowego Barco. W przypadku uszkodzenia Użytkownik zgadza się pokryć koszty naprawy/renowacji na warunkach firmy Barco (chyba że uzgodniono inaczej na piśmie). W razie potrzeby naprawy, wymiany lub potencjalne aktualizacje/modernizacje Jednostki demonstracyjnej mogą być wykonywane wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu firmy Barco.

5. Partner serwisowy firmy Barco dostarczy Jednostkę demonstracyjną w uzgodnione miejsce na własny koszt i na własne ryzyko. Wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki operacyjne (np. transport, instalacja itp.) mogą być fakturowane zgodnie z ustaleniami. Niezależnie od powyższego, firma Barco pokryje koszty transportu Jednostki demonstracyjnej do placówki Użytkownika oraz koszty przesyłki zwrotnej.
- THIS SHOULD NOT BE USED FOR PL. MY DISTRIBUTION WILL HANDLE LOGISTICS

6. Niniejsza Umowa wygasa, a prawo Użytkownika do posiadania i użytkowania Jednostki demonstracyjnej wygasa natychmiast: (i) po zakończeniu Okresu demonstracyjnego; lub (ii) jeśli Użytkownik nie wywiąże się z któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy; lub (iii) jeśli jakiekolwiek postępowanie w ramach prawa upadłościowego lub dotyczące niewypłacalności zostanie wszczęte przez Użytkownika lub przeciwko niemu; lub (iv) jeśli Użytkownik dokona cesji swojego majątku na rzecz wierzycieli.

7. Po zakończeniu Okresu demonstracyjnego Użytkownik będzie mógł zakupić zestaw ClickShare C-10, CX-30, CX-50, CX-50 Gen 2 lub zestaw z urządzeniem partnera aliansu przez złożenie zamówienia u autoryzowanego sprzedawcy Barco na obowiązujących w danym czasie i uzgodnionych warunkach.

8. Po wygaśnięciu lub zakończeniu Okresu demonstracyjnego Użytkownik zwróci Jednostkę demonstracyjną partnerowi serwisowemu firmy Barco w dobrym stanie. Aby zwrócić Jednostkę Demo, Użytkownik musi dokładnie zapakować całą jej zawartość i przykleić dostarczoną etykietę zwrotną na zewnątrz pudełka. Przesyłka zostanie następnie oddana przez Użytkownika we wcześniej określonym punkcie odbioru, aby partner serwisowy Barco mógł ją odebrać. W przypadku odbioru, tak jak we Włoszech przy wszystkich zwrotach i Zjednoczonym Królestwie w przypadku zwrotu zestawów, przesyłka może zostać odebrana tylko na parterze siedziby Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje dwutygodniowy (2) okres karencji na zwrot Jednostki demonstracyjnej. Jeśli Jednostka demonstracyjna lub jakakolwiek jej część nie zostaną zwrócone we wspomnianym okresie karencji, firma Barco wystawi Użytkownikowi fakturę zgodnie z cennikiem Jednostki demonstracyjnej lub jakiejkolwiek jej części bez konieczności składania oddzielnego zamówienia zakupu lub innych formalności.

9. W przypadku Jednostki demonstracyjnej, która jest uszkodzona, nie działa i/lub ma brakujące części, firma Baro wystawi fakturę na rzecz Użytkownika po cenie katalogowej zgodnie z niniejszą Umową, w zależności od przypadku dodatkowo do wyżej wymienionego odszkodowania i bez konieczności składania oddzielnego zamówienia lub innych formalności. Środki zaradcze na mocy niniejszej klauzuli stanowią uzupełnienie i nie wykluczają wszelkich innych środków zaradczych na mocy niniejszej Umowy, prawa lub służących jako uzupełnienie norm ustawowych i prawa zwyczajowego. Użytkownikowi przysługuje dwutygodniowy (2) okres karencji na zwrot Jednostki demonstracyjnej.

10. Użytkownik na własny koszt wykupi (i będzie ją opłacał przez cały Okres) obowiązującą w Okresie testowym polisę ubezpieczeniową obejmującą (i) wszelkie obrażenia fizyczne pracowników, kierowników, dyrektorów lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej spowodowane przez Jednostkę demonstracyjną, wynikające z jej użytkowania lub związane z nią; (ii) wszelkie straty lub uszkodzenia jakiejkolwiek własności pracowników, kierowników i dyrektorów zatrudnianych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej spowodowane przez Jednostkę demonstracyjną, wynikające z jej użytkowania lub związane z nią; oraz (iii) wszelkie straty lub uszkodzenia Jednostki demonstracyjnej lub jakiejkolwiek jej części.

11. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność oraz zwalnia firmę Barco, jej pracowników, kierowników i dyrektorów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, działania, pozwy lub postępowania, zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki wszczęte przeciwko firmie Barco, jej pracownikom, kierownikom i dyrektorom lub poniesione przez nich w wyniku obrażeń ciała (w tym między innymi niepełnosprawności, śmierci i choroby) lub jakichkolwiek szkód majątkowych spowodowanych przez Sprzęt, wynikających z użytkowania go lub związanych z nim. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączna odpowiedzialność firmy Barco i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Użytkownikowi z tytułu wszelkich roszczeń dotyczących Jednostki demonstracyjnej są ograniczone do wartości Jednostki demonstracyjnej. Żadne ograniczenie nie ma zastosowania do odpowiedzialności w związku ze śmiercią lub obrażeniami ciała spowodowanymi przez zaniedbanie firmy Barco, winę umyślną, rażące zaniedbanie, działania umyślne lub inne przypadki, w których odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.

12. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji poufnych otrzymanych od firmy Barco ustnie, pisemnie ani w innej formie materialnej żadnym pracownikom, którzy nie mają szczególnej potrzeby wykorzystania takich informacji ani żadnej stronie zewnętrznej (w tym wykonawcom) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Barco. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie ujawnienia są dostępne się publicznie lub stają się informacją publiczną bez winy lub naruszenia ze strony Użytkownika. Informacje poufne obejmują bez ograniczeń wszelkie informacje biznesowe, finansowe, marketingowe, handlowe i/lub techniczne, wiedzę specjalistyczną, tajemnice handlowe, wynalazki, procesy, oprogramowanie (w kodzie źródłowym lub skompilowanej formie), informacje o sprzęcie i oprogramowaniu oraz programy badawcze ujawnione na mocy niniejszej Umowy.

13. Wszelkie patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i/lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej i/lub wszelkie zastrzeżone lub poufne informacje związane z Jednostką demonstracyjną istniejące przed datą zawarcia niniejszej Umowy lub opracowane na dzień jej zawarcia pozostają własnością firmy Barco lub jej licencjodawcy, w zależności od przypadku, i żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako przyznanie Użytkownikowi, jego następcom lub cesjonariuszom w sposób dorozumiany lub w inny sposób jakichkolwiek praw, tytułów lub udziałów lub jakiejkolwiek licencji w ramach jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, informacji poufnych lub innej tajemnicy handlowej.

14. Firma Barco może bez ograniczeń zapisywać, przetwarzać, wykorzystywać i ponownie wykorzystywać wszelkie dane uzyskane w związku ze sprzedażą, jak określono w art. 6. Na żądanie firmy Barco Użytkownik niezwłocznie poinformuje firmę Barco na piśmie o środkach, jakie podejmuje w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Firma Barco podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych otrzymanych od Użytkownika przed utratą i bezprawnym przetwarzaniem. Użytkownik gwarantuje firmie Barco, że (i) dane zostały uzyskane zgodnie z prawem od osób, których dane dotyczą; (ii) przekazał osobom, których dane dotyczą, wszelkie niezbędne i istotne informacje dotyczące przetwarzania ich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych; (iii) dane są przekazywane firmie Barco zgodnie z prawem; oraz (iv) przetwarzanie danych nie narusza żadnych praw stron trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na to, że pozostaje stroną do kontaktu dla osób, których dane dotyczą, i że poinformuje o tym osoby, których dane dotyczą. Użytkownik zapewnia, że podane firmie Barco dane osobowe będą aktualne i istotne dla sprzedaży. Użytkownik zobowiązuje się do informowania firmy Barco o każdym wniosku osoby, której dane dotyczą, dotyczącym sprostowania lub usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik zwolni i zabezpieczy firmę Barco przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami lub powództwami wniesionymi przez właściwy organ publiczny lub osobę fizyczną przeciwko firmie Barco wynikającymi z naruszenia przez Użytkownika lub którykolwiek z jego podmiotów przetwarzających jakichkolwiek dane praw osób trzecich i swoich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

15. Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące zawarcia umowy między stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne komunikaty między stronami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

16. Każda ze stron będzie pełnić rolę niezależnego wykonawcy i będzie działać jako niezależny wykonawca, nie jako agent, partner lub jako jednostka prowadząca wspólne przedsięwzięcie z drugą stroną w jakimkolwiek celu i żadna ze stron nie ma prawa, uprawnień ani upoważnień do działania na mocy lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań, wyraźnych lub dorozumianych, w imieniu drugiej strony. Żadna ze stron w ramach niniejszej Umowy nie jest agentem ds. sprzedaży.

17. Jakiekolwiek opóźnienie lub powstrzymanie się przez którąkolwiek ze stron przed egzekwowaniem swoich praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się ich.

18. Niniejsza Umowa będzie działać na korzyść stron, ich odpowiednich przedstawicieli, spadkobierców, następców prawnych i cesjonariuszy. Niniejsza Umowa nie może być cedowana przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Barco.

19. W żadnym wypadku nie można uniemożliwić firmie Barco prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności podobnej do działalności opisanej w tej Umowie lub wykraczającej poza zakres niniejszej Umowy. W szczególności rozumie się, że cała pozostała działalność związana z podstawową praktyką firmy Barco będzie kontynuowana bez ograniczeń wynikających z niniejszej Umowy.

20. Niniejsza Umowa pod każdym względem podlega prawu belgijskiemu bez powoływania się na przepisy dotyczące konfliktu praw. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą kierowane wyłącznie do sądów w Kortrijk w Belgii, ale bez uszczerbku dla realizacji jakiegokolwiek orzeczenia lub nakazu w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Nawiąż z nami kontakt

Wiadomość

Szczegóły kontaktu
Kraj/region*
 • Afganistan
 • Albania
 • Algieria
 • Andora
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarktyda
 • Antigua i Barbuda
 • Arabia Saudyjska
 • Argentyna
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbejdżan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Benin
 • Bermudy
 • Bhutan
 • Białoruś
 • Boliwia
 • Botswana
 • Bośnia i Hercegowina
 • Brazylia
 • Brunei
 • Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Bułgaria
 • Chile
 • China Mainland 中国大陆
 • Chorwacja
 • Curaçao
 • Cypr
 • Czad
 • Czarnogóra
 • Czechy
 • Côte d’Ivoire
 • Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
 • Dania
 • Demokratyczna Republika Konga
 • Dominika
 • Dominikana
 • Dżibuti
 • Egipt
 • Ekwador
 • Erytrea
 • Estonia
 • Etiopia
 • Falklandy
 • Fidżi
 • Filipiny
 • Finlandia
 • Francja
 • Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia Południowa i Sandwich Południowy
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Grecja
 • Grenada
 • Grenlandia
 • Gruzja
 • Guam
 • Guernsey
 • Gujana
 • Gujana Francuska
 • Gwadelupa
 • Gwatemala
 • Gwinea
 • Gwinea Bissau
 • Gwinea Równikowa
 • Haiti
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Honduras
 • Hong Kong 香港
 • Indie
 • Indonezja
 • Irak
 • Iran
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jemen
 • Jersey
 • Jordania
 • Kajmany
 • Kambodża
 • Kamerun
 • Kanada
 • Katar
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kirgistan
 • Kiribati
 • Kolumbia
 • Komory
 • Kongo
 • Korea Południowa
 • Korea Północna
 • Kostaryka
 • Kuba
 • Kuwejt
 • Laos
 • Lesotho
 • Liban
 • Liberia
 • Libia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Macau 澳門
 • Macedonia
 • Madagaskar
 • Majotta
 • Malawi
 • Malediwy
 • Malezja
 • Mali
 • Malta
 • Mariany Północne
 • Maroko
 • Martynika
 • Mauretania
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mikronezja
 • Mjanma (Birma)
 • Monako
 • Mongolia
 • Montserrat
 • Mozambik
 • Mołdawia
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Niderlandy Karaibskie
 • Niemcy
 • Niger
 • Nigeria
 • Nikaragua
 • Niue
 • Norfolk
 • Norwegia
 • Nowa Kaledonia
 • Nowa Zelandia
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Papua-Nowa Gwinea
 • Paragwaj
 • Peru
 • Pitcairn
 • Polinezja Francuska
 • Polska
 • Portoryko
 • Portugalia
 • Republika Południowej Afryki
 • Republika Zielonego Przylądka
 • Republika Środkowoafrykańska
 • Reunion
 • Rosja
 • Rumunia
 • Rwanda
 • Sahara Zachodnia
 • Saint Kitts i Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Saint-Barthélemy
 • Saint-Martin
 • Saint-Pierre i Miquelon
 • Salwador
 • Samoa
 • Samoa Amerykańskie
 • San Marino
 • Senegal
 • Serbia
 • Seszele
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Sint Maarten
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Stany Zjednoczone
 • Suazi
 • Sudan
 • Sudan Południowy
 • Surinam
 • Svalbard i Jan Mayen
 • Syria
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Tadżykistan
 • Taiwan 台湾
 • Tajlandia
 • Tanzania
 • Terytoria Palestyńskie
 • Timor Wschodni
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turkmenistan
 • Turks i Caicos
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Wallis i Futuna
 • Watykan
 • Wenezuela
 • Wielka Brytania
 • Wietnam
 • Wyspa Bouveta
 • Wyspa Bożego Narodzenia
 • Wyspa Man
 • Wyspa Świętej Heleny
 • Wyspy Alandzkie
 • Wyspy Cooka
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wyspy Heard i McDonalda
 • Wyspy Kokosowe
 • Wyspy Marshalla
 • Wyspy Owcze
 • Wyspy Salomona
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
 • Węgry
 • Włochy
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Łotwa
Stan*
 • Alaska
 • Alabama
 • Arkansas
 • Arizona
 • California
 • Colorado
 • Connecticut
 • District Of Columbia
 • Delaware
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Iowa
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Massachusetts
 • Maryland
 • Maine
 • Michigan
 • Minnesota
 • Missouri
 • Mississippi
 • Montana
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Nebraska
 • New Hampshire
 • New Jersey
 • New Mexico
 • Nevada
 • New York
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Virginia
 • Vermont
 • Washington
 • Wisconsin
 • West Virginia
 • Wyoming
Język*
 • Deutsch
 • русский
 • 한국어
 • português
 • 日本語
 • English
 • italiano
 • français
 • polski
 • español
 • Nederlands
 • 中文

Twoje dane będą przetwarzane przez Barco nv. Naszą politykę prywatności możesz przeczytać tutaj. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Ta witryna jest chroniona przez Cloudflare Turnstile i obowiązują Polityka prywatności Cloudflare i Warunki korzystania z Cloudflare .

Porozmawiaj z nami

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować. Nasz zespół z przyjemnością wskaże Ci właściwy kierunek.