22 apr. 2020

TRADING UPDATE 1Q20

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

Kortrijk, België, 22 april 2020, 7h30 – Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal afgesloten op 31 maart 2020.

Financiële hoogtepunten voor het eerste kwartaal van 2020 

 

  • Bestellingen: de inkomende bestellingen bedroegen 253,7 miljoen euro, een daling van 5,7% in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Bij constante wisselkoersen lagen de bestellingen 7,2% lager dan vorig jaar. 
  • Het orderboek per 31 maart 2020 was goed voor 341,8 miljoen euro, een stabiel resultaat op jaarbasis en een stijging van 6% tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. 
  • De omzet voor het kwartaal bedroeg 235,7 miljoen euro, een daling van 2,9% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Bij constante wisselkoersen was de omzet 4,5% lager dan vorig jaar.

Executive summary eerste kwartaal van 2020

2020 werd al van bij het eerste kwartaal gekenmerkt door de uitbraak van covid-19. Deze pandemie had een meetbare impact op de activiteiten van Barco.

Als gevolg van de lockdown in China viel de verkoop van Barco in China in de loop van februari sterk terug om dan in maart geleidelijk aan weer op te pikken. Nog in China waren er in februari verstoringen in de productie-activiteiten en in de toeleveringsketen, maar aan het einde van het eerste kwartaal haalden ze nagenoeg terug hun volledige capaciteit.

De Entertainment-divisie groeide tot midden maart. Vanaf dan begon de vraag naar projectoren voor evenementen af te nemen en werden ook projecten voor de vervanging van cinema projectoren uitgesteld.

In de Enterprise-divisie namen de bestellingen binnen het Corporate-segment toe, vooral dankzij het nieuwe ClickShare-conferentieproduct. In de tweede helft van maart impacteerde de zwakkere vraag zowel de bestellingen als de verkoop. Daardoor daalde de kwartaal omzet onder die van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het Control Rooms-segment kwam uit op een zwak resultaat in vergelijking met een sterk eerste kwartaal van 2019. Dit was deels te wijten aan een zwakkere vraag van klanten uit de olie- en gasindustrie in combinatie met projectverschuivingen als gevolg van covid-19 lockdownmaatregelen.

De Healthcare-divisie boekte double-digit toplijn-groei met sterke resultaten in het diagnostische beeldvormingssegment. Dit was onder andere het gevolg van een toegenomen vraag naar remote radiologieoplossingen in de context van de covid-19-crisis.

De onderneming stemde tijdens het eerste kwartaal de activiteitsgraad van haar organisatie af op de afnemende vraag in sommige van haar markten. Daarnaast verschoof ze de timeline van investeringen met betrekking tot bepaalde lange termijn initiatieven en nam ze doelgerichte maatregelen om de discretionaire kosten voor 2020 in te perken. Citaat van de CEO, Jan De Witte 

“In deze uitdagende periode is de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers primordiaal, alsook het welzijn van klanten en partners. Naar aanleiding van covid-19 hebben we maatregelen genomen om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. Zo hebben we best-practice maatregelen geïmplementeerd voor hygiëne en social distancing, hebben we de lay-out van onze productiefaciliteiten opnieuw geconfigureerd, en hebben we de modaliteiten rond thuiswerk aangepast”, aldus Jan De Witte, CEO van Barco.

“De maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen op het vlak van kosten- en operationele efficiëntie hebben geleid tot een meer veerkrachtig bedrijfsmodel dat ook zware economische tegenwind kan doorstaan. Op basis van onze ervaring in China - sinds januari aan de gang - en met een doorgedreven focus op het garanderen van de korte en lange termijn bedrijfscontinuïteit, hebben we tijdig ingegrepen om enerzijds ons kostniveau onder controle te houden en anderzijds onze productiefaciliteiten operationeel te houden.”

Vooruitzichten 

De vooruitzichten voor 2020 van Barco, zoals in februari gepubliceerd in het jaarverslag 2019, voorzagen de impact van de tijdelijke shutdown van de economische activiteit in China en de ermee gepaard gaande verstoringen van de bevoorradingsketen in het eerste kwartaal. Sindsdien heeft de covid-19-pandemie zich internationaal verspreid en de meeste markten van Barco negatief beïnvloed, met uitzondering van de Healthcare sector.

Aangezien zowel de timing van de overheidsbeslissingen omtrent het versoepelen van de lockdown alsook de economische impact van de pandemie onduidelijk zijn, heeft Barco op vandaag een beperkte visibiliteit voor de rest van het jaar. De onderneming trekt daarom haar vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 in.

Het management is van plan vooruitzichten voor het hele jaar bekend te maken wanneer het in juli 2020 de resultaten van het eerste halfjaar publiceert.

Barco is ervan overtuigd dat het een redelijk zicht heeft op de financiële prestaties voor het tweede kwartaal, en verwacht zwakkere resultaten in het tweede kwartaal dan in het eerste. Dit zal resulteren in een daling van de omzet voor het eerste halfjaar met ongeveer 10 tot 15% in vergelijking met vorig jaar.

Per divisie, anticipeert het management met deze vooruitzichten, op een zwakke vraag in het tweede kwartaal voor de Entertainment-divisie en in het bijzonder voor de Cinema- en de Events-segmenten ; verdere verschuivingen in de vraag en vertragingen in de uitrol van bepaalde projecten tijdens de lockdownperiode voor de Enterprise-divisie ; en een aanhoudende sterke prestatie in lijn met de trends van het eerste kwartaal voor de Healthcare-divisie.

 

Dividend en aandelensplitsing 

De onderneming herbevestigt zijn voorstel aan de Algemene Vergadering om een dividend van 2,65 euro per aandeel uit te keren.

De aandelensplitsing van 7:1 is ook nog steeds gepland, maar met een beoogde transactiedatum van 1 juli 2020 (en niet 1 juni 2020 zoals aangegeven in het persbericht voor het volledige jaar 2020 van 13 februari 2020). 

Conference call 

Gezien de wereldwijde economische onzekerheden als gevolg van de covid-19-pandemie plant Barco een conference call met investeerders en analisten op 22 april 2020 om 9.00 u CET (3.00 u EST) om de resultaten van het eerste kwartaal te bespreken en om verdere inzichten te delen rond het huidige business klimaat en hoe het bedrijf zich daarbij organiseert. Jan De Witte, CEO, Ann Desender, CFO, en Carl Vanden Bussche, IRO, zullen de vergadering voorzitten.

Vanaf 12.30 u CET (6.30 u EST) zal er een audio-opname van deze conference call beschikbaar zijn op de website www.barco.com .

 

Orderboek en bestellingen 

Orderboek

(in miljoen euro)

31 Mar 2020

31 Dec

2019

30 Sep

2019

30 Jun

2019

31 Mar

2019

Orderboek

341,8

322,3

359,1

344,2

341,0

Bestellingen 

(in miljoen euro)

1Q20

4Q19

3Q19

2Q19

1Q19

Bestellingen

253,7

292,7

275,6

264,9

269,0

 

Omzet

Omzet

(in miljoen euro)

1Q20

4Q19

3Q19

2Q19

1Q19

Omzet

235,7

319,2

266,9

253,7

242,8


Omzet per divisie [1]

(in miljoen euro)

1Q20

1Q19

Change

Entertainment

99,7

94,1

+6.0%

Enterprise

67,2

86,5

-22.3%

Healthcare

68,8

62,2

+10.7%

Groep

235,7

242,8

-2.9%

 

Bijkomende informatie 

Financiële kalender 

  • Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders                      donderdag 30 april 2020 
  • Ex-dividenddatum                                                                                maandag 11 mei 2020 
  • Registratiedatum dividend                                                                   dinsdag 12 mei 2020 
  • Betalingsdatum dividend                                                                     woensdag 13 mei 2020 
  • Aandelensplitsing                                                                                 woensdag 1 juli 2020 
  • Aankondiging van de resultaten 1H19                                                donderdag 16 juli 2020 
  • Trading update 3Q19                                                                           woensdag 21 oktober 2020

 

De in dit persbericht verstrekte informatie is niet door de commissaris gecontroleerd.

Disclaimer:

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

Over Barco:

Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers, opleidingslokalen tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2019 realiseerden we een omzet van 1,083 miljard euro, dankzij een team van 3.600 medewerkers. Hun passie voor technologie zit vervat in 400 patenten.

Meer informatie? Surf naar www.barco.com, en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), of Facebook (Barco).

© Copyright 2020 by Barco

 

[1] Het projectorsegment met betrekking tot virtual reality-oplossingen is overgeheveld van de Enterprise- naar de Entertainment-divisie om de ontwikkeling en commercialisering ervan verder te optimaliseren. Met een aandeel in de omzet van minder dan 4 miljoen euro per kwartaal wordt deze overdracht niet als materieel beschouwd, en worden daarom de financiële resultaten voor 2019 niet aangepast. 

Press contacts

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Corporate Communications Officer

+32 56 36 80 52 [email protected]