21 okt. 2020

TRADING UPDATE 3Q20

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

Derde kwartaal blijft laag met mix van herstel en verlengde covid-impact

Kortrijk, België, 21 oktober 2020, 7.30 u – Vandaag maakte Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekend voor het derde kwartaal afgesloten op 30 september 2020.

Financiële hoogtepunten voor het derde kwartaal van 2020

  • De bestellingen tegenover 3Q19 daalden van 275,6 miljoen euro tot 157,6 miljoen euro 
  • De bestellingen tegenover 2Q20 namen met 8,7% toe 
  • Het orderboek per 30 september 2020 bedroeg 299,1 miljoen euro, een daling van 5,7% tegenover eind juni 2020. 
  • De omzet tegenover 3Q19 daalde van 266,9 miljoen euro tot 167,4 miljoen euro 
  • De omzet year-to-date daalde met 24,7% tot 574,7 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 
  • De omzet tegenover 2Q20 lag 2,4% lager als gevolg van een daling van de omzet in Healthcare in het derde kwartaal. Die daling werd gecompenseerd door omzetstijgingen in Entertainment en Enterprise

Executive summary derde kwartaal van 2020

Toplijn van de groep

De resultaten van het derde kwartaal vertonen - afhankelijk van de regio en divisie- een wisselende dynamiek als gevolg van de impact van covid-19. Terwijl de bestellingen en de omzet aanzienlijk onder het niveau van vorig jaar lagen, bleef de omzet kwartaal-op-kwartaal globaal genomen stabiel, en namen de bestellingen toe.

Vergelijking derde kwartaal versus tweede kwartaal - Regionale uitsplitsing

Het regionaal perspectief weerspiegelt het economisch herstel in de verschillende eindmarkten met een stijging van de omzet in de EMEA-markt en een stabiel verloop in de APAC-regio. De omzet daalde in Noord- en Zuid-Amerika, waar het tempo van economisch herstel in onze eindmarkten achterblijft bij dat van de andere regio's.

Vergelijking derde kwartaal versus tweede kwartaal - Uitsplitsing per divisie

De resultaten van de divisies geven voorzichtige aanwijzingen voor economisch herstel in de divisies Entertainment en Enterprise. Healthcare liet zwakkere resultaten optekenen in alle segmenten en voornamelijk in de Americas-regio als gevolg van uitstel van leveringen die werden bijgestuurd in lijn met de gewijzigde uitgavenprioriteiten van de ziekenhuizen.

De omzet in Enterprise begon in het derde kwartaal te herstellen, aangedreven door solide groei in zowel de Control Rooms als ClickShare segmenten. De omzet van ClickShare bleef gestaag toenemen, in lijn met de back-to-office trends en de vraag naar oplossingen voor hybride werkruimtes. Zes maanden na lancering is ClickShare Conference goed voor 22% van de ClickShare-activiteiten.

In Entertainment droegen zowel de Cinema als de V&H segmenten bij aan de bescheiden omzetgroei van 3% ten opzichte van het tweede kwartaal. Nieuwbouw bioscoopprojecten in deEMEA-regio alsook een heropleving van services in lijn met de heropening van bioscopen, droegen bij tot deze stijging.

Healthcare rapporteerde een zwakker derde kwartaal, na een sterke eerste jaarhelft. Als gevolg daarvan blijft de year-to-date omzet van Healthcare stabiel. De vertragingen in het derde kwartaal waren het gevolg van korte termijn uitstel van investeringen bij ziekenhuizen.

Investeren in strategische groei opportuniteiten terwijl de kostbasis wordt aangepakt

De onderneming stemt verder -volgens plan- de activiteitsgraad en de uitgaven af op impact van de pandemie door de indirecte kostenniveaus te verlagen naast tijdelijke maatregelen en redeployments.

Tegelijk blijft het bedrijf investeren in strategische portfolio innovaties en blijft het haar commerciële activiteiten versterken in geselecteerde markten en regio’s om haar competitieve positie te versterken.

Citaat van de CEO, Jan De Witte

"Hoewel de resultaten voor het derde kwartaal gelijk bleven aan die van het tweede kwartaal, zien we verbeteringen in Enterprise en aanwijzingen voor economisch herstel in EMEA en in delen van de APAC-regio. Healthcare heeft dan wel een zwakker kwartaal afgeleverd, de fundamentals blijven er erg solide. En terwijl in Entertainment de globale Cinema en Events segmenten duidelijk op een rollercoaster zitten, blijven de langere termijn groeimogelijkheden van Barco onveranderd. Voor Clickshare Conference bevestigt de positieve marktfeedback dat we over het juiste product op het juiste moment beschikken om hybride werkplekken mogelijk te maken. We blijven hier dan ook investeren in het versterken van onze brand awareness.”

“Op dit moment is het duidelijk dat 2020 voor de P&L van Barco een schrikkeljaar wordt. Om de onderneming terug op het pad te zetten richting haar financiële langetermijndoelstellingen, doen we enerzijds een kost-reset en blijven we anderzijds investeren in strategische groeiinitiatieven,” zei Jan De Witte, CEO van Barco.

Vooruitzichten

Rekening houdend met de onzekerheden gelinkt aan een tweede covidgolf –met zowel impact op het huidige herstel in onze Europese markten alsook op het uitgestelde herstel in de Americas regio – verwacht het management een aanhoudende druk op de Barco toplijn.

Als gevolg van lagere volumes, een ongunstige mix en verdere investeringen in commerciële en innovatieve initiatieven, verwacht het bedrijf een aanzienlijke daling in de EBITDA marge voor het jaar in vergelijking met het resultaat van de eerste jaarhelft.

Conference call

Barco organiseert op 21 oktober 2020 om 9.00 u CET (3.00 u EST) een conference call met investeerders en analisten. Het doel is om de resultaten van het derde kwartaal toe te lichten en een beeld te schetsen van het huidige klimaat en hoe Barco de impact van deze crisis tracht te beperken. Jan De Witte, CEO, Ann Desender, CFO, en Carl Vanden Bussche, IRO, zullen de vergadering voorzitten.

Vanaf 12.30 u CET (6.30 u EST) zal er een audio-opname van deze conference call beschikbaar zijn op de website www.barco.com.

Disclaimer:
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

About Barco
Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers, opleidingslokalen tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2019 realiseerden we een omzet van 1,083 miljard euro, dankzij een team van 3.600 medewerkers. Hun passie voor technologie zit vervat in 400 patenten. Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).

© Copyright 2020 by Barco

Press contacts

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Corporate Communications Officer

+32 56 36 80 52 [email protected]