Producten
26 jan. 2021

RESULTATEN VOOR HET VOLLEDIGE JAAR

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

Omzet voor het jaar van 770 miljoen euro, EBITDA-marge van 7%; Bemoedigende verbeteringen in het vierde kwartaal in alle divisies


Kortrijk, België, 26 januari 2021, 7.30 uur - Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor de periodes van zes en twaalf maanden afgesloten op 31 december 2020.

Financiële hoogtepunten boekjaar 2020 en vierde kwartaal 2020

 • Bestellingen boekjaar 2020 van 746,0 miljoen euro, -32,3% ten opzichte van boekjaar 2019 
 • Omzet boekjaar 2020 van 770,1 miljoen euro, -28,9% ten opzichte van boekjaar 2019 
 • Orderboek aan het einde van het jaar van 281,5 miljoen euro, een daling van 13% ten opzichte van boekjaar 2019 
 • EBITDA boekjaar 2020 van 53,6 miljoen euro tegenover 153 miljoen euro in 2019 
 • EBITDA-marge boekjaar 2020 van 7,0% van de omzet tegenover 14,1% in 2019 
 • Adjusted EBIT boekjaar 2020 van 10,2 miljoen euro, resulterend in een nettoverlies voor het volledige jaar van -4,4 miljoen euro, na 14,5 miljoen euro herstructurerings- en waardeverminderingskosten 
 • De bestellingen voor het vierde kwartaal van 2020 namen met 20,3% toe tegenover het derde kwartaal van 2020 
 • De omzet voor het vierde kwartaal van 2020 nam met 16,7% toe tegenover het derde kwartaal van 2020

Executive Summary

Toplijn van de groep

De omzet voor het jaar bedroeg 770 miljoen euro, een daling van 29% en een weerspiegeling van de impact van de covid-19-pandemie op onze eindmarkten in alle regio's.

Vergelijking vierde kwartaal versus derde kwartaa

Het vierde kwartaal was beter dan het derde kwartaal, met een toename van de bestellingen van 20% op kwartaalbasis en een stijging van de omzet met 17%. Alle divisies droegen daaraan bij: 

 • Entertainment boekte in het vierde kwartaal een duidelijke omzetgroei, aangestuurd door een toename van het aantal projecten voor de ProAV- en Cinema-segmenten, vooral in China. 
 • Enterprise zette het geleidelijke herstel voort met stijgingen in zowel het Corporatesegment, vooral in de EMEA-regio, als in het Control Rooms-segment, vooral in de EMEAen VS-markten
 • Healthcare herstelde zich na het uitstel van bestellingen in het derde kwartaal, waarbij de Diagnostic- en Surgical-activiteiten een stijging lieten optekenen.

Winstgevendheid en vrije kasstroom 

De brutowinstmarge voor het jaar daalde met 3 procentpunten tot 37%, voornamelijk als gevolg van een ongunstige productmix. Terwijl de investeringen in prioritaire projecten werden voortgezet, werden de bedrijfskosten voor 2020 teruggebracht met 20% in vergelijking met 2019. Dit resulteerde in een EBITDA van 54 miljoen euro, goed voor een EBITDA-marge van 7%. In de tweede helft van het jaar ging de onderneming door met de uitvoering van haar plan om de indirecte kostenniveaus voor 2021 te verlagen tot onder het niveau van 2019, wat resulteerde in herstructurerings- en waardeverminderingskosten van 15 miljoen euro voor het hele jaar.

De vrije kasstroom voor 2020 bedroeg -36 miljoen euro als gevolg van de lagere EBITDA, de contante uitgaven voor de herstructureringsmaatregelen en het hogere werkkapitaal in vergelijking met 2019. Het werkkapitaal verbeterde in de tweede helft van het jaar ten opzichte van de eerste helft met een vrije kasstroom van +15 miljoen euro.

De strategische koers aanhouden 

Ondanks de impact van covid-19 op haar activiteiten bleef Barco investeren in strategische en commerciële initiatieven, waaronder “next generation” technologieën, uitbreiding van de kanalen en de verdere uitbouw van haar aanwezigheid in China. Hierdoor is de onderneming goed gepositioneerd om haar leiderschap te versterken wanneer de markten zich terug herstellen.

Ook nog in 2020, heeft Barco haar duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd: de CO2-voetafdruk van haar activiteiten en de energievoetafdruk van de producten werden met meer dan de vooropgestelde doelstellingen van resp. -20% en -25% verminderd ten opzichte van 2015, en in elke divisie werden meerdere nieuwe producten met het Barco ECO-label gelanceerd.

Citaat van de CEO, Jan De Witte 

      Barco is in een sterke positie om de groeiopportuniteiten in onze markten te benutten wanneer het herstel zich aandient 

                                                                                                                            

“2020 was een ‘off-year’ met ongeziene uitdagingen voor Barco, maar het is ook een jaar gebleken waarin de wendbaarheid en flexibiliteit in onze organisatie en cultuur hebben gezorgd voor veerkracht in ons bedrijfsactiviteit. Daardoor zijn we klantgericht kunnen blijven werken en tegelijk blijven investeren in onze strategische prioriteiten. 

 

Hoewel er in de eerste helft van 2021 nog steeds onzekerheid bestaat over de timing en de vorm van het marktherstel, beginnen we het jaar met een balans en een aangepaste kostenstructuur die ons de mogelijkheid bieden om de toekomstige risico's en kansen op de juiste manier aan te pakken. 

 

Daardoor bevinden we ons in een sterke positie om de groeiopportuniteiten in onze markten te benutten wanneer het herstel zich aandient en om ons zo terug op weg te zetten richting onze financiële langetermijndoelstellingen”, aldus Jan De Witte, CEO

 

Vooruitzichten voor de eerste helft van 2021  


De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

Het management verwacht dat de bedrijfsomstandigheden minstens nog gedurende de eerste helft van het jaar bepaald zullen worden door de pandemie en heeft daarom op dit moment niet voldoende visibiliteit om kwantitatieve vooruitzichten voor 2021 te delen.

Als we uitgaan van een herstel voor Entertainment dat pas in de tweede halfjaar inzet, een gestage dynamiek in Healthcare en een sterkere ‘back-to-office’ activiteit die leidt tot een verbeterde vraag naar ClickShare vanaf het tweede kwartaal, dan zal de omzet voor het eerste halfjaar opschuiven in de richting van die van de eerste helft van vorig jaar.

Onder deze assumptie en met inachtnemning van de aangepaste kostenstructuur mikt het management op een mid-plus single-digit EBITDA-marge voor de eerste helft van 2021.

Press contacts

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Corporate Communications Officer

+32 56 36 80 52 [email protected]