21 apr. 2021

TRADING UPDATE 1Q21

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

Sterk orderboek toont bemoedigende tekenen van herstel 

Kortrijk, België, 21 april 2021, 7.30 uur - Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal afgesloten op 31 maart 2021.

 

Financiële hoogtepunten eerste kwartaal van 1Q211

 • • Bestellingen van 228,9 miljoen euro, een stijging van 21% ten opzichte van vierde kwartaal van 2020, 10% minder tegenover het eerste kwartaal van 2020. 
 • Orderboek van 351,5 miljoen euro, een stijging van 25% (of 70 miljoen euro) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 en een stijging van 3% (of 10 miljoen euro) ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. 
 • Omzet van 171,7 miljoen euro, een daling van 12% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 en 27% lager tegenover het eerste kwartaal van 2020.

Executive Summary

Toplijn van de groep

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2020, namen de bestellingen toe met 21% tot 228,9 miljoen euro, dankzij de sterke vraag in de Healthcare en Entertainment markten, en wijzend op een aantrekkende economische activiteit. Dit leidde tot een voortzetting van de kwartaal-totkwartaal verbeteringen sinds het dieptepunt in het tweede kwartaal van 2020.

Het orderboek groeide stevig met 70 miljoen euro tot 351,5 miljoen euro tegenover eind 2020. De omzet daalde met 12% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, als gevolg van de aanhoudende impact van covid-lockdowns op de conversie van bestellingen naar omzet in de meeste regio's.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en voordat de lockdowns in alle regio's van kracht werden, daalden de bestellingen met 10% en daalde de omzet met 27%. Het orderboek daarentegen groeide met 10 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

 

Entertainment 

(in miljoen euro)

1Q21

4Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 4Q20 

3Q20

2Q20

1Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 1Q20 

Omzet

55,7

77,3

-28%

58,0

56,5

99,7

-44%

 

 • In vergelijking met het vierde kwartaal van 2020 zag de Entertainment divisie in het eerste kwartaal een aanzienlijke toename van het aantal bestellingen, maar met een lagere omzet. 
 • De opportuniteiten voor de bouw van nieuwe bioscopen bleven wereldwijd aantrekken, wat resulteerde in een solide groei van de bestellingen in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020. 
 • In China heeft de opgebouwde vraag naar bioscoopbezoek de afgelopen zes maanden de box office-inkomsten flink aangezwengeld. Dat heeft zich in het eerste kwartaal vertaald in meer projectorders en een hogere omzet. Uitgaande van een beginnend herstel van de box office-inkomsten in de westerse landen deze zomer, verwachten we tegen het einde van het jaar tekenen van groei te zien. 
 • De onlangs ondertekende lange-termijn raamovereenkomst2 met IMAX is een krachtig bewijs van vertrouwen in de fundamentals van de sector en in de transitie naar laserprojectie. 
 • Het segment Venues & Hospitality noteerde een stijgend aantal bestellingen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, met een aanzienlijke toename in de verschillende regio's, vooral als gevolg van de vraag naar immersieve digitale kunstervaringen in musea en vaste AV-installaties. De omzet lag echter onder het niveau van het vierde kwartaal van 2020 als gevolg van seizoensgebonden effecten.

 

Enterprise

(in miljoen euro)

1Q21

4Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 4Q20 

3Q20

2Q20

1Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 1Q20

Omzet

52,5

53,9

-2%

50,0

45,6

67,2

-22%

 

 • Enterprise noteerde in het eerste kwartaal van 2021 toplijn-resultaten die in lijn zijn met die van het vierde kwartaal van 2020. 
 • ClickShare begon het jaar met meer bestellingen en een hogere omzet ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, dankzij toenames in de EMEA-regio en ondanks de lockdowns tijdens het kwartaal. Met een verwachte versoepeling van lockdown-maatregelen en bedrijven die hybride werken voorbereiden, wordt verwacht dat de vraag naar ClickShare zal blijven verbeteren, hoewel die per land en regio zal verschillen. 
 • ClickShare Conference vertegenwoordigt nu 40% van de ClickShare-omzet, en Barco blijft nieuwe distributie- en alliantiepartners aantrekken, evenals belangrijke bedrijfsklanten, wat de product-market fit verder bevestigt.
 • Het Control Rooms-segment begon het jaar met een betere omzet ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2020 en een orderboek op het niveau van voor de crisis. De omzet in het eerste kwartaal van 2021 was lager dan in het vierde kwartaal van 2020 als gevolg van seizoensgebonden effecten en verschuivingen in de implementatie nog steeds als gevolg van de covid-19-crisis.

 

Healthcare

(in miljoen euro) 

1Q21

4Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 4Q20

3Q20

2Q20

1Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 1Q20

Omzet

63,5

64,3

-1%

59,3

69,4

68,8

-8%

 

 • De dynamiek van het eerste kwartaal weerspiegelt de veerkracht van de vraag in de Healthcare eindmarkt met een geleidelijke hervatting van de investeringen in de gezondheidszorg en een aantrekkende vraag naar oplossingen voor digitale operatiekamers. 
 • Het aantal bestellingen was in alle regio's hoog ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020, inclusief belangrijke contracten met referentieklanten in zowel het Surgical- als het Diagnostics-segment.
 • De omzet lag in lijn met het vierde kwartaal van 2020, met levering en uitvoeringen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika die nog steeds enige druk ervaren tengevolge van de aanhoudende gevolgen van de pandemie. 

 

Citaat van de CEO, Jan De Witte

“Ik ben tevreden met de positieve bestellingsevolutie in het eerste kwartaal en met het solide orderboek. Deze metrics weerspiegelen het onderliggende herstel, het groeipotentieel op langere termijn in onze eindmarkten en onze concurrentiekracht. Hoewel -ook tijdens de paar komende kwartalen- onze conversie van bestellingen naar omzet mogelijk niet immuun zal zijn voor de gevolgen van lockdowns en verstoringen in de toeleveringsketen, zijn we klaar om deze hordes te nemen en om verder te werken richting onze strategische objectieven.

We verwachten dan ook een gestage verbetering te zullen zien naarmate het herstel in onze markten zich verder doorzet,” aldus Jan De Witte, CEO. 

 

Vooruitzichten 

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

Ondanks de beperkte zichtbaarheid voor het volledige jaar, en op basis van de resultaten van het eerste kwartaal van 2021, en uitgaande van een verdere ‘unlocking’ van de economie, verwacht het management voor het eerste halfjaar een omzet die opschuift in de richting van die van de eerste helft van 2020 en een mid-plus single-digit EBITDA-marge. Bestellingen en orderboek 

Bestellingen jaar-op-jaar

(in miljoen euro)

1Q21

1Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 1Q20

Bestellingen

228,9

253,7

-10%

exclusief wisselkoerseffecten

 

 

-6%Bestellingen kwartaal-op-kwartaal 

(in miljoen euro)

1Q21

4Q20

3Q20

2Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 4Q20 

Bestellingen

228,9

189,7

157,6

145,0

+21%Orderboek

(in miljoen euro)

31 Mar 2021

31 Dec

2020

30 Sep

2020

30 Jun

2020

31 Mar

2020

31 Dec

2019

Orderboek

351,5

281,5

299,1

317,2

341,8

322,3

 

Omzet

Omzet jaar-op-jaar 

(in miljoen euro)

1Q21

1Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 1Q20

Omzet

171,7

235,7

-27%

exclusief wisselkoerseffecten

 

 

-24%Omzet per divisie jaar-op-jaar

(in miljoen euro)

1Q21

1Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 1Q20

Entertainment

55,7

99,7

-44%

Enterprise

52,5

67,2

-22%

Healthcare

63,5

68,8

-8%

Groep

171,7

235,7

-27%

 

Omzet per divisie kwartaal-op-kwartaal 

(in miljoen euro)

1Q21

4Q20

3Q20

2Q20

Verschil 1Q21 t.o.v. 4Q20

Entertainment

55,7

77,3

58,0

56,5

-28%

Enterprise

52,5

53,9

50,0

45,6

-2%

Healthcare

63,5

64,3

59,3

69,4

-1%

Groep

171,7

195,4

167,4

171,5

-12%

 

Bijkomende informatie:

De in dit persbericht verstrekte informatie is niet door de commissaris gecontroleerd. 

1 Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn beschikbaar in de verklarende woordenlijst die beschikbaar is op de investor portal van Barco (www.barco.com/about/investors)

2 Grote raamovereenkomsten zoals het recente met IMAX worden niet opgenomen in de berekeningen van het orderboek en de bestellingen. Volgens Barco’s principes in het erkenningsproces van de orderadministratie worden alleen de afroeporders van dergelijke raamovereenkomsten opgenomen in de berekeningen van het orderboek en de bestellingen zoals ze werden ontvangen. 

Disclaimer:

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

 


Over Barco:

Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers, opleidingslokalen tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2020 realiseerden we een omzet van 770 miljoen euro, dankzij een team van 3.300 medewerkers. Hun passie voor technologie zit vervat in 430 patenten

Meer informatie? Surf naar www.barco.com, en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).

© Copyright 2021 by Barco

Press contacts

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Corporate Communications Officer

+32 56 36 80 52 [email protected]