Producten
20 okt. 2021

Trading update 3Q21

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

Vraag in eindmarkten trekt aan, maar conversie wordt geremd door toeleveringstekorten Kortrijk, België, 20 oktober 2021, 7.30 u – Vandaag maakte Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekend voor het derde kwartaal afgesloten op 30 september 2021.

Hoogtepunten derde kwartaal van 2021[1]

  • De bestellingen voor 3Q21 stegen met 43% tegenover 3Q20 tot 225,1 miljoen euro
  • De bestellingen year-to-date stegen tot 690,7 miljoen euro, 24% hoger dan vorig jaar
  • Het orderboek per 30 september 2021 bedroeg 433,2 miljoen euro, een stijging met 45% tegenover vorig jaar en 11% meer dan eind juni 2021
  • De omzet voor 3Q21 steeg met 12% tegenover 3Q20 tot 186,7 miljoen euro
  • De omzet year-to-date daalde met 4% tegenover vorig jaar tot 552,7 miljoen euro

Executive summary derde kwartaal 2021

Toplijn van de groep

(in miljoen euro)

3Q21

2Q21

1Q21

4Q20

3Q20

Verschil 3Q21 t.o.v.3Q20

Bestellingen

225.1

236.6

228.9

189.7

157.6

+43%

Omzet

186.7

194.3

171.7

195.4

167.4

+12%

De bestellingen voor het derde kwartaal wijzen op een aanhoudend herstel van de vraag in alle markten van Barco en in alle regio’s met vooral een opmerkelijke jaar-op-jaar groei voor zowel Cinema als ClickShare.

Ook de verkoop steeg jaar-op-jaar in alle divisies, maar er waren wel vertragingen merkbaar bij de conversie van bestellingen naar omzet door een tekort aan componenten (impact 15 miljoen euro).

De omzetgroei was meest uitgesproken voor de Americas-regio. De omzet in de APAC-regio daarentegen was zwak en dit als gevolg van een trager hersteltempo na de pandemie.

Uitsplitsing per divisie

Entertainment

(in miljoen euro)

3Q21

2Q21

1Q21

4Q20

3Q20

Change 3Q21 vs 3Q20

Bestellingen

88.4

103.0

83.3

70.6

56.8

+56%

Omzet

73.3

74.0

55.7

77.3

58.0

+26%

De divisie Entertainment liet opnieuw een goed kwartaal optekenen met bestellingen die jaar op jaar met 56% stegen. Alle business units droegen bij aan de jaargroei, met een bijzonder sterke toename van de bestellingen voor Cinema in alle regio's.

De omzet van de divisie steeg jaar-op-jaar, en dit zowel in het Cinema- als het Venues & Hospitalities-segment.

Enterprise

(in miljoen euro)

3Q21

2Q21

1Q21

4Q20

3Q20

Verschil3Q21 t.o.v.3Q20

Bestellingen

71.5

58.9

51.8

52.1

48.6

+47%

Omzet

52.0

51.3

52.5

53.9

50.0

+4%

Met een 47%-stijging van de bestellingen tegenover vorig jaar, haalde Enterprise een bestellingsniveau dat dicht in de buurt kwam van het prepandemie-niveau (3Q19), met sterke stijgingen in beide segmenten.

Een sterke double-digit omzetgroei jaar-op-jaar voor ClickShare werd voor een groot deel uitgevlakt door vertragingen bij installaties in de Control Rooms-activiteit.

Wat ClickShare betreft, weerspiegelen een aanzienlijke stijging van de bestellingen (+75% tegenover vorig jaar), een double-digit omzetgroei en een sterke verkoop via distributiekanalen de toegenomen back-to-office dynamiek in de regio's EMEA en Amerika.

Ook de bestellingen van Control Rooms herstelden zich ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar, maar de omzet was lager als gevolg van vertragingen op grote omzet-projecten, voornamelijk veroorzaakt door verlengde covidbeperkingen in de APAC-regio.

Healthcare

(in miljoen euro)

3Q21

2Q21

1Q21

4Q20

3Q20

Verschil 3Q21 t.o.v.3Q20

Bestellingen

65.2

74.7

93.9

67.0

52.3

+25%

Omzet

61.3

68.9

63.5

64.3

59.3

+3%

Met een behoorlijk bestellingenniveau zag Healthcare zijn orderboek verder versterken, terwijl de omzetrealisatie wel met een materiële vertraging kampte door een tekort aan componenten in zowel het Diagnostic als het Surgical-segment.

Citaat van de CEO's, An Steegen en Charles Beauduin

“We zien duidelijke tekenen van herstel in de vraag naar Barco's producten, en dan vooral in Enterprise en Entertainment. Deze tekenen worden aangezwengeld door de zogenaamde “backto-office” and “back-to-cinema”-trends. Deze opleving bevestigt ook de sterkte van Barco’s toonaangevende productportfolio.

We verwachten evenwel dat de uitdagingen in de toeleveringsketen nog zullen aanhouden en dat ze het tempo voor de conversie van ons recordorderboek naar omzet nog zullen blijven belemmeren bij de overgang naar 2022.”

Huidige vooruitzichten - 2021

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

We zien nog steeds onzekerheid in verband met toeleveringstekorten en verwachten nu voor dit jaar een mid-single-digit omzetgroei ten opzichte van vorig jaar met een hogere EBITDA-marge voor het jaar dan in het eerste halfjaar van 2021.

De informatie die in dit persbericht is meegedeeld, werd niet door de commissaris gecontroleerd.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

Over Barco

Barco ontwikkelt technologie die wereldwijd briljante resultaten levert. We bieden zoveel meer dan beeld alleen: door onze visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen onze klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. Onze focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers tot vergaderzalen, klaslokalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot het operatiekwartier) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen en attracties). In 2020 realiseerden we een omzet van 770 miljoen euro, dankzij een wereldwijd team van 3.300 medewerkers.Hun passie voor technologie zit vervat in 461 patenten.

Meer informatie? Surf naar www.barco.com en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).

© Copyright 2021 by Barco

 

[1] Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn beschikbaar in de verklarende woordenlijst die beschikbaar is op het investeerdersportaal van Barco (www.barco.com/en/about-barco/investors) https://www.barco.com/investors

Press contacts

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Corporate Communications Officer

+32 56 36 80 52 [email protected]