10 feb. 2022

FULL YEAR RESULTS

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

Omzet boekjaar 2021 € 804 miljoen, EBITDA-marge 7,3% Vraag blijft sterk met orderboek 73% hoger dan eind 2020

Kortrijk, België, 10 februari 2022, 7.30 uur – Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor de periodes van zes en twaalf maanden afgesloten op 31 december 2021.

Financiële hoogtepunten boekjaar 2021 en vierde kwartaal 20211  [1]

  • Bestellingen boekjaar 2021 979 miljoen euro, +31% ten opzichte van boekjaar 2020 
  • Omzet boekjaar 2021 804 miljoen euro, +4% tov boekjaar 2020 
  • Orderboek van 487 miljoen euro, 206 miljoen euro hoger tov boekjaar 2020 
  • EBITDA boekjaar 2021 58,5 miljoen euro of 7,3% van de omzet tov 53,6 miljoen euro in 2020 
  • Adjusted EBIT boekjaar 2021 19,4 miljoen euro, tov 10,2 miljoen euro in 2020 
  • Vrije kasstroom voor boekjaar 2021 van 78 miljoen euro tov -36 miljoen euro voor boekjaar 2020 
  • Bestellingen voor 4Q21 + 52% vs 4Q20 ; -2% vs 4Q19 
  • Omzet voor 4Q21 +29% vs 4Q20 ; -21% vs 4Q19 
  • Voorstel om het dividend te verhogen naar 0,4 euro per aandeel van 0.378 euro vorig jaar

Executive summary

Toplijn van de groep – stevige bestellingen maar conversie naar omzet blijft achter

De bestellingen bedroegen 979 miljoen euro, een stijging met 31% in vergelijking met 2020, onder impuls van een stevig economisch herstel in alle markten en doorheen alle regio’s. De omzet over het jaar nam toe met 4% tot 804 miljoen euro, en weerspiegelde toch nog steeds aanhoudende effecten van de pandemie op de bedrijfsactiviteiten en de componententekorten (de geschatte impact in 4Q21 hiervan bedroeg ongeveer 15 miljoen euro).

De omzet van het vierde kwartaal nam met 29% toe in vergelijking met 4Q20 dankzij stijgingen in elke business unit, maar bleef wel nog 21% lager dan het pre-pandemic vierde kwartaal van 2019.

Het orderboek bereikte op het einde van het jaar 2021 een recordniveau van 487 miljoen euro.

Omzetprestatie per divisie – bemoedigende opleving in Entertainment en Enterprise 

De Entertainment-divisie liet in 2021 een mooie groei optekenen in zowel bestellingen als omzet, na een matig 2020. Beide business units droegen bij aan de groei op jaarbasis. Cinema kende in alle regio's een toename van de bestellingen en noteerde een sequentiële stijging van de omzet.

De business unit Immersive Experience veerde op, vooral in de fixed-install-markt, en dit als gevolg van een grotere vraag voor toepassingen voor musea, projectiemapping en themaparken.

Enterprise zag in beide segmenten elk kwartaal een verdere toename van de bestellingen in 2021, met bijna evenveel bestellingen als vóór de pandemie in het tweede halfjaar. De omzet herstelde tegen het einde van het jaar, dankzij degelijke leveringen en implementaties voor zowel de Meeting Experience en het Large Videowall-segment.

De bestellingen voor Healthcare bereikten in 2021 een recordniveau onder impuls van de hervatting van investeringen in de gezondheidszorg, zowel in de markten Diagnostische beeldvorming als Surgical. De omzet bleef stabiel, maar was wel geremd door een tekort aan componenten.

Winstgevendheid en vrije kasstroom 

De brutowinstmarge voor het jaar daalde in 2021 met 1,1 procentpunten tot 35,7%, als gevolg van hogere logistieke en componentenkosten, vooral in het tweede halfjaar van 2021. Met gelijkaardige operationele kosten als in 2020, bedroeg EBITDA voor 2021 58,5 miljoen euro, met een EBITDA-marge van 7,3%, tegenover 53,6 miljoen euro en een EBITDA-marge van 7% in 2020.

De vrije kasstroom voor 2021 bedroeg 78 miljoen euro, tegenover een negatief cijfer van 36 miljoen euro het jaar voordien, vooral als gevolg van een betere bruto operationele kasstroom en een daling van het werkkapitaal.


Citaat van de CEO’s, An Steegen en Charles Beauduin 

An Steegen en Charles Beauduin: “2021 was een uitdagend jaar, maar we zagen onmiskenbare tekenen van herstel in de vraag naar Barco’s oplossingen, en dit in alle business units en regio's. Dit is een mooi bewijs van de veerkracht in Barco’s eindmarkten en de sterkte van onze marktposities.

Het Barco-team vormde uitdagingen om tot kansen, en heeft zich goed aangepast aan de impact van de pandemie op de bedrijfsactiviteiten. Een nieuwe organisatiestructuur werd geïmplementeerd, en we zien hier nu al de voordelen van op het vlak van klantresponsiviteit en teambetrokkenheid.

Hoewel we nog steeds te maken hebben met onzekerheid over de vorm en het tempo van het marktherstel, beginnen we het jaar met een sterk orderboek, een solide balans en een aangepaste kostenstructuur die ons de flexibiliteit geeft om de toekomstige risico's en kansen het hoofd te bieden. Bijgevolg blijven we goed gepositioneerd om terug aan te knopen met onze financiële langetermijndoelstellingen.” 

Vooruitzichten voor de eerste helft van 2022

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

Voor de eerste helft van 2022 - en in de veronderstelling dat de problemen in de toeleveringsketen niet verslechteren - verwacht het management een omzetstijging van ongeveer 20% ten opzichte van de eerste helft van 2021. De EBITDA-marge wordt verwacht hoger te liggen dan die voor het volledige jaar 2021 als gevolg van een geleidelijke verbetering van de brutowinstmarge en een operationeel leverageeffect op een hogere omzet.

Voor het volledige jaar 2022 geeft Barco geen vooruitzichten. Barco’s visibiliteit voor het volledige jaar is momenteel beperkt en de bedrijfsomstandigheden kunnen in de loop van het jaar aanzienlijk veranderen.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

 

Over Barco

Barco is een wereldwijde technologieleider die netwerk visualisatie oplossingen ontwikkelt voor de entertainment-, enterprise- en gezondheidszorgmarkten. Onze oplossingen hebben een zichtbare impact, waardoor mensen kunnen genieten van meeslepende entertainment ervaringen; om kennisdeling en slimme besluitvorming in organisaties te bevorderen en ziekenhuizen te helpen hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Barco, met hoofdzetel in Kortrijk (België), realiseerde in 2021 een omzet van 804 miljoen euro en heeft een wereldwijd team van meer dan 3.000 medewerkers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in +500 verleende patenten. Barco is sinds 1985 genoteerd op de Beurs van Brussel. (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB)

Meer informatie? Surf naar  www.barco.com,  en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), of Facebook (Barco).

 

© Copyright 2022 by Barco

 

[1] Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn beschikbaar in de verklarende woordenlijst op de investor portal van Barco (www.barco.com/en/about-barco/investors)

 

Press contacts

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Inge Govaerts - Corporate Communications Officer

Corporate Communications Officer

+32 56 36 80 52 [email protected]