19 jul. 2022

FIRST HALF RESULTS

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

De 2Q22 toplijn gaat voorbij het pre-pandemic niveau van 2Q19, en stuwt de halfjaarlijkse omzet met 29% groei jaar-op-jaar naar 473 miljoen euro met een EBITDA-marge van 9,8% 

 Kortrijk, België, 19 juli 2022, 7.30 uur – Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2022. [1]

Hoogtepunten eerste halfjaar en tweede kwartaal 2022 [2]

  • De bestellingen voor 1H22 bedroegen 509 miljoen euro, een stijging met 9% ten opzichte van 1H21 
  • Het orderboek bedroeg 538 miljoen euro, 146 miljoen euro hoger in vergelijking met 1H21 en 51 miljoen euro meer dan eind 2021 
  • De omzet voor 1H22 bedroeg 473 miljoen euro, een stijging met 29% ten opzichte van 1H21 
  • De EBITDA voor 1H22 bedroeg 46 miljoen euro, of 9,8% van de omzet tegenover 7,5% of 27,5 miljoen euro voor 1H21
  • De bestellingen voor 2Q22 bedroegen 262 miljoen euro, een stijging met 11% ten opzichte van 2Q21 en nagenoeg gelijk ten opzichte van 2Q19 
  • De omzet voor 2Q22 bedroeg 266 miljoen euro, een stijging met 37% ten opzichte van 2Q21 en 5% ten opzichte van 2Q19

Executive Summary

Toplijn van de groep 

(in miljoen euro)

1H22

1H21

1H20

1H19

Verschil 1H22 t.o.v. 1H21

Bestellingen

509,2

465,6

398,7

533,8

+9%

Omzet

472,6

366,0

407,2

496,4

+29%

1H Overzicht kwartaal-over-kwartaal 

 

                                                                   

Toplijn van de groep – verdere stevige toename van aantal bestellingen en verbetering in de conversie naar omzet

De omzet van Barco lag in het eerste halfjaar 29% hoger dan in 1H21 en 8% hoger dan in 2H21, waarbij de conversie van bestellingen naar omzet in alle divisies en regio's verbeterde. Tijdens het eerste semester versnelde de groei van het eerste naar het tweede kwartaal en de omzet voor 2Q22 overtrof de niveaus van voor de pandemie in 2Q19, gedreven door een sterke toename van de vraag in Cinema en Meeting Experience.

De bestellingen bleven toenemen, met 9% groei ten opzichte van vorig jaar. Het orderboek steeg met 146 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van vorig jaar en met 51 miljoen euro ten opzichte van eind 2021, en bereikte een nieuw recordniveau van 538 miljoen euro na zes opeenvolgende positieve book-to-bill-kwartalen.

Omzetprestaties per divisie; Omzetstijging van 37% in 2Q en 29% in 1H22 dankzij groei in alle business units

De Entertainment-divisie boekte een double-digit stijging jaar-op-jaar van zowel de bestellingen als de omzet, ondanks de negatieve gevolgen van aanhoudende tekorten aan componenten en van regionale lockdowns in China. Het grootste deel van de groei kwam uit “the Americas”-regio, waar de vraag naar vernieuwing van projectoren terug aantrok. Daarnaast bleef Immersive Experience goede bestellingen noteren, wat resulteerde in een gezonde double-digit omzetgroei.

Enterprise kende een sterk eerste halfjaar, met een omzet in het tweede kwartaal die vergelijkbaar was met die in 2Q19. Als gevolg van een meer stabiele ‘back-to-office’-context in Europa en in Amerika steeg de omzet van Meeting Experience met meer dan 50% in het eerste semester met een omzet die in het tweede kwartaal hoger was dan in 2Q19. De omzet van Large Videowalls groeide in het eerste halfjaar met double-digit-cijfers ten opzichte van vorig jaar en bleef in het tweede kwartaal gelijk ten opzichte van 2Q19.

Hoewel de bestellingen in Healthcare licht daalden ten opzichte van de piek van vorig jaar, bleef het bestellingsniveau zeer solide als gevolg van de aanhoudende hervatting van de bestedingen in de Diagnostische beeldvorming en Surgical markten. Dit resulteerde in een positieve book-tobillverhouding voor het derde opeenvolgende semester. Met solide leveringen in alle drie regio’s en in beide segmenten liet Healthcare een omzetgroei optekenen van meer dan 20%, goed voor een halfjaarlijkse recordomzet. 

 

EBITDA klimt fors

De EBITDA bedroeg 46,2 miljoen euro, tegenover 27,5 miljoen euro een jaar geleden. De EBITDA-marge was 9,8% van de omzet, of 2,3 procentpunten beter dan in 1H21 en 2,7 procentpunten hoger dan in 2H21.

De brutowinstmarge was 37,9%, een verbetering met 1,2 procentpunt ten opzichte van het eerste semester van vorig jaar en 2,9 procentpunten ten opzichte van het tweede semester van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een gunstige productmix.

De vrije kasstroom 1H22 bedroeg -28 miljoen euro, tegenover 35 miljoen euro vorig jaar, vooral als gevolg van hoge voorraden in respons op de verstoringen in de toeleveringsketen en hogere handelsvorderingen door een forse stijging van de omzet naar het einde van het kwartaal toe.

Citaat van de CEO's, An Steegen en Charles Beauduin

“Barco’s resultaten komen terug boven water na de pandemie. De sterke vraag naar onze oplossingen deed de omzet in het tweede kwartaal boven het niveau van voor de pandemie uitstijgen, goed ondersteund door een meer gefocuste organisatiestructuur.

Voor het tweede semester zijn we goed voorbereid om een gestage omzetgroei te realiseren en de marges verder te verbeteren op basis van productmix en operationele verbeteringen.” 

Huidige vooruitzichten - 2022

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

In de veronderstelling dat de economische situatie en de druk op de toeleveringsketen niet verder verslechtert, en uitgaand van een verdere verbetering van de conversie van bestellingen naar omzet in de tweede helft van het jaar, verwacht management dat de omzet voor het jaar 2022 ongeveer 25% zal stijgen in vergelijking met 2021, met een EBITDA-marge tussen 10 en 12%. 

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

Over Barco

Barco is een wereldwijde technologieleider die netwerk visualisatie oplossingen ontwikkelt voor de entertainment-, enterprise- en gezondheidszorgmarkten. Onze oplossingen hebben een zichtbare impact, waardoor mensen kunnen genieten van meeslepende entertainmentervaringen; om kennisdeling en slimme besluitvorming in organisaties te bevorderen en ziekenhuizen te helpen hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden.


Barco, met hoofdzetel in Kortrijk (België), realiseerde in 2021 een omzet van 804 miljoen euro en heeft een 
wereldwijd team van meer dan 3.000 medewerkers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in +500 verleende patenten. Barco is sinds 1985 genoteerd op de Beurs van Brussel. (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB)

Meer informatie? Surf naar www.barco.com,  en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), Instagram (barco_nv) of Facebook (Barco).

© Copyright 2022 by Barco

 

[1] We verwijzen naar ons Halfjaarverslag voor het verslag van de commissaris

[2] Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn beschikbaar in de verklarende woordenlijst op het investeerdersportaal van Barco (www.barco.com/about/investors)

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]