19 okt. 2022

Trading update 3Q22

INSIDE INFORMATION - REGULATED INFORMATION

Sterke omzetgroei in elke divisie

 

Kortrijk, België, 19 oktober 2022, 7.30 u – Vandaag maakte Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekend voor het derde kwartaal afgesloten op 30 september 2022.

 

Hoogtepunten derde kwartaal van 2022 [1]

  • De bestellingen voor 3Q22 bedroegen 242,0 miljoen euro, een stijging met 8% tegenover 3Q21 
  • De bestellingen year-to-date bedroegen 751,2 miljoen euro, een stijging met 9% tegenover vorig jaar 
  • Het orderboek per 30 september 2022 bedroeg 527,6 miljoen euro, een stijging met 22% tegenover vorig jaar en 2% minder dan eind juni 2022 
  • De omzet voor 3Q22 bedroeg 262,2 miljoen euro, een stijging met 40% tegenover 3Q21 (30% bij constante wisselkoersen) 
  • De omzet year-to-date steeg tot 734,9 miljoen euro, 33% hoger dan vorig jaar (25% bij constante wisselkoersen)

Executive summary derde kwartaal 2022

Group topline

(in miljoen euro)

3Q22

2Q22

1Q22

4Q21

3Q21

Verschil 3Q22 t.o.v. 3Q21

Bestellingen

242,0

262,3

246,9

288,1

225,1

8%

Omzet

262,2

266,4

206,3

251,6

186,7

40%

 

Overzicht kwartaal-over-kwartaal 

Met 8% meer bestellingen in het derde kwartaal dan vorig jaar benaderde het orderboek op het einde van het kwartaal het recordniveau van het tweede kwartaal. Deze bestellingen wijzen op de sterke vraag naar de producten van Barco in alle regio’s, en het solide bestellingsniveau voor Entertainment.

De omzet in 3Q22 groeide sterk in alle regio’s en divisies tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit resulteerde in een omzetgroei op groepsniveau van 40%.

Hoewel de componentenschaarste een negatief effect bleef uitoefenen op de omzet, namen de vertragingen in de conversie van bestellingen naar omzet af, en bedroegen deze 20 miljoen euro voor het derde kwartaal tegenover meer dan 40 miljoen euro voor het tweede kwartaal.

Citaat van de CEO's, An Steegen en Charles Beauduin 

“Onze resultaten voor het derde kwartaal tonen de aanhoudend sterke vraag naar onze toonaangevende productportefeuille, en bouwen voort op het herstel dat zich doorheen alle divisies in de eerste helft van het jaar aftekende. Dankzij de toewijding en het harde werk van alle teams om de uitdagingen in de toeleveringsketen aan te pakken, hebben wij op het orderboek, dat op recordhoogte stond op het einde van het eerste halfjaar, kunnen uitleveren en dit stimuleerde de omzetgroei voor het kwartaal.”

Huidige vooruitzichten - 2022 

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

We bevestigen de positieve vooruitzichten en verwachten voor 2022 een omzetgroei van meer dan 25% en een EBITDA-niveau tussen 10 en 12%. We blijven onzekerheid vaststellen die te maken heeft met verstoringen in de toeleveringsketen en met inflatie-effecten, wat in deze vooruitzichten tot uiting komt.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

Over Barco 


Barco is een wereldwijde technologieleider die netwerk visualisatie oplossingen ontwikkelt voor de entertainment-, enterprise- en gezondheidszorgmarkten. Onze oplossingen hebben een zichtbare impact, waardoor mensen kunnen genieten van meeslepende entertainmentervaringen; om kennisdeling en slimme besluitvorming in organisaties te bevorderen en ziekenhuizen te helpen hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Barco, met hoofdzetel in Kortrijk (België), realiseerde in 2021 een omzet van 804 miljoen euro en heeft een wereldwijd team van meer dan 3.000 medewerkers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in +500 verleende patenten. Barco is sinds 1985 genoteerd op de Beurs van Brussel. (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB)

Meer informatie? Surf naar www.barco.com, en volg ons op Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), Instagram (barco_nv) of Facebook (Barco).

© Copyright 2022 by Barco

 

[1] Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn beschikbaar in de verklarende woordenlijst op het investeerdersportaal van Barco (https://www.barco.com/en/about-barco/investors)

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]