18 apr. 2023

Trading update 1Q23

INVESTOR RELATIONS - REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

20% omzetgroei en verder aangroeiend orderboek 

Kortrijk, België, 19 april 2023, 7h30 – Vandaag maakte Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekend voor het eerste kwartaal afgesloten op 31 maart 2023.

 

Hoogtepunten eerste kwartaal van 2023 [1]

  • De bestellingen voor 1Q23 bedroegen 286,6 miljoen euro, een stijging met 16% tegenover 1Q22 
  • Het orderboek per 31 maart 2023 bedroeg 530,1 miljoen euro, bleef stabiel tegenover 31 maart 2022, en bedroeg 33,6 miljoen euro of 7% meer dan eind december 2022 
  • De omzet voor 1Q23 bedroeg 247,0 miljoen euro, een stijging met 20% tegenover 1Q22 (18% bij constante wisselkoersen) 

[1] Alle definities voor alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn beschikbaar in de verklarende woordenlijst op het investeerdersportaal van Barco (https://www.barco.com/en/about-barco/investors

Executive summary eerste kwartaal 2023 

Toplijn van de groep 

Trading update 1Q23 topline growth quarter-by-quarter overview

Overzicht kwartaal-over-kwartaal 

Trading update 1Q23 topline growth quarter-by-quarter overview

De omzet en bestellingen voor het eerste kwartaal van 2023 groeiden in lijn met onze jaardoelstellingen, na een zeer sterk vierde kwartaal van 2022. De bestellingen stegen met 16% jaar op jaar. Vooral de Entertainment-divisie kende een sterk niveau van nieuwe bestellingen. Dankzij een recordkwartaal voor Cinema werd het niveau van voor de pandemie zelfs overstegen. Dit toont de kracht en waarde aan van Barco's volledig lasergebaseerde Cinema portfolio. Met een positieve book-to-billverhouding steeg het orderboek tot 530,1 miljoen euro. De omzet nam met 20% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, dankzij groei in alle regio's. De groei was het meest uitgesproken in de Entertainment-divisie, onder impuls van zowel Cinema als Immersive Experience, alsook in Meeting Experience in de Enterprise-divisie. Healthcare zag zijn bestellingen en omzet dalen omdat een belangrijk modaliteitsplatform gefaseerd werd afgebouwd. Nieuwe grote projecten in Surgical en Modality worden gefaseerd ingevoerd, en zullen naar verwachting tegen het einde van het jaar bijdragen aan de groei van Healthcare. 

Citaat van de CEO's, An Steegen en Charles Beauduin 

“Het eerste kwartaal van 2023 gaf Barco een stevige basis voor verdere groei gedurende de rest van het jaar om zo onze vooropgestelde financiële doelstellingen voor het jaar te bereiken. We zijn vooral blij met de sterke resultaten in Entertainment en Enterprise. Dit helpt de tijdelijke zwakte op te vangen die Healthcare ondervindt door de gefaseerde afbouw en opstart van projecten. Hoewel we in al onze regio's groei zagen, waren we bijzonder tevreden over de heropening van de markten in China. Dit sterkt ons vertrouwen dat deze belangrijke regio in 2023 aanzienlijk zal bijdragen tot de groei van Barco, vooral in de tweede helft van het jaar.” 

Huidige vooruitzichten - 2023 

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen op vergelijkbare basis; werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

Ervan uitgaand dat er geen belangrijke wijzigingen zijn in de huidige marktomstandigheden, herbevestigt het management zijn vooruitzichten voor FY23, met een verwachte omzetgroei tussen 10 en 15% voor 2023 ten opzichte van het voorgaande jaar.

De EBITDA-marge zal naar verwachting verder verbeteren en over het hele jaar 2023 boven de 14% uitkomen.  

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid. 

Over Barco 

Barco is een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in Kortrijk (België). Dankzij onze visualisatie- en samenwerkingstechnologie kunnen professionals innovatie versnellen in de gezondheidszorg-, enterprise- en entertainmentmarkten. We tellen meer dan 3.000 medewerkers met een visie en een passie voor technologie die is vastgelegd in meer dan 500 unieke patenten.

Barco is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) en realiseerde een omzet van 1.058 miljoen euro in 2022.

Interesse? Ga naar www.barco.com of  Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), Instagram (barco_nv) en Facebook (Barco).

Barco. Visioneering a bright tomorrow.

© Copyright 2023 by Barco

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]