Producten
19 jul. 2023

RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2023

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Omzetgroei van 10%, dankzij sterke de prestaties van Entertainment; verbetering van de winstgevendheid met een EBITDA-marge van 12,5% 

Kortrijk, België, 19 juli 2023, 7.30 u – Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2023.

Hoogtepunten eerste halfjaar en tweede kwartaal 2023

  • De bestellingen voor 1H23 bedroegen 541,1 miljoen euro, een stijging met 6% ten opzichte van 1H22
  • Het orderboek bedroeg 505,8 miljoen euro, 9,3 miljoen euro meer dan eind 2022
  • De omzet voor 1H23 bedroeg 520,9 miljoen euro, een stijging met 10% ten opzichte van 1H22
  • De EBITDA voor 1H23 bedroeg 65,0 miljoen euro, of 12,5% van de omzet ten opzichte van 9,8% van de omzet in 1H22
  • De omzet voor 2Q23 bedroeg 273,9 miljoen euro, een stijging met 3% tegenover 2Q22 en met 11% tegenover 1Q23

Executive summary

graph 1H23 results NL

Toplijn van de groep - bestellingen en omzet stegen beide naar recordhoogte in het eerste halfjaar

In de eerste helft van het jaar stegen de bestellingen met 6% ten opzichte van de eerste helft van 2022. Deze groei kwam er onder impuls van een bijzonder sterke vraag in Entertainment. De groei van de bestellingen in Entertainment en Enterprise werd gecompenseerd door Healthcare, waar het aantal bestellingen daalde ten opzichte van een sterk 1H22. Met een positieve book-to-billverhouding in 1H23 steeg het orderboek tot 505,8 miljoen euro.

De omzet steeg tot 520,9 miljoen euro, een stijging van 10% op jaarbasis en een historisch record voor een eerste halfjaar bij Barco. De omzetgroei werd gestimuleerd door beide business units in de Entertainment-divisie, en ook door Meeting Experience. De omzet steeg in APAC, Noord- en Zuid-Amerika en meest uitgesproken in EMEA. Specifiek in China daalde de omzet, doordat het herstel van de economische activiteit na de pandemie langer duurt dan verwacht. Binnen het eerste halfjaar, na een sterke jaar-op-jaar omzetgroei in het eerste kwartaal, groeide de omzet trager in het tweede kwartaal aangezien dit vergeleken wordt met een sterker tweede kwartaal vorig jaar, toen de vraag toenam na de pandemie.

Omzetprestaties per divisie – groei gestimuleerd door Entertainment; Healthcare lager dan vorig jaar

De Healthcare-divisie rapporteerde een lagere omzet en een lager aantal bestellingen in vergelijking met de recordniveaus van de eerste helft van 2022. In Diagnostic Imaging resulteerde een normalisering van de investeringen van klanten als gevolg van door de overheid gesteunde uitgaven tijdens de pandemie, in een lichte daling van het aantal bestellingen. De omzet van Diagnostic Imaging benaderde het niveau van vorig jaar, terwijl vooral de verkoop van digitale pathologiedisplays steeg. Surgical en Modality kenden een zwakke start van het jaar, zowel wat de inkomende bestellingen als de verkoop betreft, door een tijdsverschil tussen de gefaseerde afbouw en start van grote projecten, met name in Noord- en Zuid-Amerika, en hogere voorraden bij de klanten. In alle andere regio's kenden de bestellingen en omzet een mid-single-digit groei.

In de Enterprise-divisie steeg het aantal bestellingen met 4% ten opzichte van hetzelfde halfjaar in 2022, met een stijging in beide business units. De omzet van Enterprise benaderde het niveau van vorig jaar, dankzij een high-single-digit groei in Meeting Experience die gecompenseerd werd door een daling voor Large Video Walls. Meeting Experience tekende groei op in alle regio's als gevolg van de aanhoudend hoge vraag naar ClickShare, Barco's flexibele hybride conferentieoplossing. De verkoop van Large Video Walls daalde in alle regio's. Het aantal bestellingen steeg zowel in Europa als in de APAC-regio, maar was laag in Noord- en Zuid-Amerika, waar een onzeker investeringsklimaat de bestellingen vertraagde. Barco voltooide de strategische review van zijn activiteiten, met een sterkere focus op software- en workflowoplossingen; voor meer informatie over de strategische review verwijzen we naar het commentaar op de resultaten van de Enterprise-divisie in Deel 2.

De Entertainment-divisie kende een sterke groei van de bestellingen en omzet in alle regio's, ondanks de zwakke resultaten in China. De omzet steeg met 43% jaar op jaar, resulterend in een record eerste halfjaar voor zowel Cinema als Immersive Experience. Cinema presteerde bijzonder goed, dankzij de investeringen van bioscopen over de hele wereld in de upgrade van hun lampgebaseerde projectoren met geavanceerde laserprojectoren van de nieuwste generatie. De groei in Immersive Experience werd gestimuleerd door live evenementen en door simulatietoepassingen. De conversie naar omzet voor Entertainment verbeterde omdat de productie niet langer werd beperkt door het tekort aan componenten dat in de eerste helft van vorig jaar de resultaten beïnvloedde.

De EBITDA steeg jaar op jaar, dankzij aanzienlijke verbetering in Entertainment

De EBITDA bedroeg 65,0 miljoen euro, een stijging tegenover 46,2 miljoen een jaar geleden. De EBITDA-marge bedroeg 12,5%, wat 2,7 procentpunten hoger is dan de EBITDA-marge van 9,8% in 1H22, dankzij verbeteringen in de brutowinstmarge.

De brutowinstmarge bedroeg 40,9%, een stijging ten opzichte van 37,9% in de eerste helft van 2022 en 39,9% in de tweede helft van 2022, grotendeels dankzij hogere marges in de Entertainment-divisie, waar de verstoringen in de toelevering van vorig jaar afnamen en de brokers- en logistieke kosten daalden.

De vrije kasstroom voor 1H23 bedroeg -24,1 miljoen, inclusief 20,9 miljoen investeringsuitgaven, voornamelijk voor productie en leaseovereenkomsten met klanten. Het ROCE verbeterde tot 18% van de omzet.

 

Citaat van co-CEOs An Steegen en Charles Beauduin

“We zijn zeer verheugd dat Barco in de eerste helft van dit jaar een recordomzet heeft behaald. We hebben voldaan aan de bijzonder sterke vraag in de Entertainment-markten. ClickShare blijft sterk presteren dankzij het momentum voor hybride videoconferenties. Zoals verwacht waren de resultaten in Healthcare lager dan vorig jaar, terwijl we voorzien dat de vraag op lange termijn sterk blijft. Tijdens het semester hebben we de strategische review van ons Large Video Walls segment afgerond en zijn we nu bezig met het implementeren van veranderingen in ons bedrijfsmodel en groeistrategie om duurzame winstgevendheid te waarborgen. Hoewel het herstel van de pandemie in China langer duurt dan verwacht, geloven we in het lange termijn potentieel voor Barco op deze markt. We willen onze teams bedanken voor hun bijdrage tijdens de eerste helft van het jaar en we gaan met volle kracht voor een nieuwe sterke tweede helft.”

 

Vooruitzichten - herbevestiging van duurzame winstgevende groei

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen op vergelijkbare basis; werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

De omzet en EBITDA-marge zullen naar verwachting hoger zijn in de tweede helft van het jaar dan in de eerste helft van het jaar. We verwachten een meer gematigde omzetgroei omwille van China, wat resulteert in een verwachting van high-single-digit omzetgroei voor het volledige jaar.

De EBITDA-toename zal gehandhaafd worden. De impact van lagere verkoop wordt tenietgedaan door een verbetering van de bruto marge en een betere productmix. Het management herbevestigt haar verwachting voor een EBITDA marge van meer dan 14% voor het volledige jaar 2023.

We herbevestigen onze lange termijn verwachting voor een high-single-digit CAGR omzetgroei en een EBITDA marge tussen 14% en 18%.

Disclaimer

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

Over Barco

Barco is een wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in Kortrijk. Onze visualisatie- en samenwerkingstechnologie helpt professionals om innovatie te versnellen in de gezondheidszorg-, de entertainment- en enterprisemarkten. We tellen meer dan 3.000 visioneers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in meer dan 500 unieke patenten.

Barco is een beursgenoteerde onderneming (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) en realiseerde in 2022 een omzet van 1.058 miljoen euro.


Meer weten? www.barco.com of  Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).


Barco. Visioneering a bright tomorrow.

© Copyright 2023 by Barco

 

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]