25 apr. 2024

Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen op donderdag 25 april 2024

REGULATED INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Kortrijk, België, 25 april 2024, 18.30 uur – Barco heeft op 25 april 2024 zijn Buitengewone en Gewone Algemene Vergadering gehouden in Kortrijk, België. De aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd.

Details van de stemresultaten zullen beschikbaar zijn op https://www.barco.com/en/about/corporate-governance

Wij verwijzen naar de agenda van de Buitengewone en Jaarlijkse Algemene Vergadering met betrekking tot de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen, tot verhoging van het geplaatste kapitaal, het dividend, de samenstelling van de Raad van Bestuur en de herbenoeming van de commissaris.

Machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en toegestaan kapitaal

De Buitengewone Algemene Vergadering keurde de mandaten goed om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden en om het kapitaal in één of meerdere stappen te verhogen met een bedrag dat niet hoger mag zijn dan vijftig procent (50%) van het kapitaal. De Raad van Bestuur kan deze mandaten gebruiken voor een periode van vijf (5) jaar.

Dividend

Op voorstel van de Raad van Bestuur keurde de Algemene Vergadering het brutodividend over 2023 goed tegen achtenveertig eurocent (€ 0,48) per volgestort aandeel.

•         Ex-dividend Trading datum: maandag 06 mei 2024

•         Registratiedatum: dinsdag 07 mei 2024

•         Betaaldatum: woensdag 08 mei 2024

Goedkeuring van het remuneratieverslag

De Algemene Vergadering heeft het remuneratieverslag goedgekeurd met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023. Dit verslag is opgenomen in het Corporate Governance verslag van Barco's geïntegreerd jaarrapport 2023: https://ir.barco.com/2023/uploads/files/PDF/Barco-IR2023-CGR.pdf

Samenstelling Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering heeft mevrouw Hilde Laga en mevrouw Lieve Creten herbenoemd als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2028.

Herbenoeming van een commissaris

De algemene vergadering heeft beslist om BV PwC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Lien Winne, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat loopt af na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 moet goedkeuren.


Over Barco
Barco, met hoofdkantoor in Kortrijk (België) is een wereldwijd bedrijf dat toonaangevend is in technologieën voor visualisatie, networking en samenwerking. Met deze innovatieve oplossingen zorgt Barco voor vooruitgang in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de entertainmentmarkt. Het succes van Barco wordt gedreven door meer dan 3.000 toegewijde ‘visioneers’, die gepassioneerd meewerken aan verandering door technologie.

Als beursgenoteerd bedrijf op Euronext (BAR), Reuters (BARBt.BR), en Bloomberg (BAR BB), behaalde Barco een omzet van 1.050 miljoen euro in 2023.

Meer info op www.barco.com of op XLinkedInYouTube, Instagram en Facebook.

Barco. Visioneering a bright tomorrow. © 2024

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]