23 apr. 2024

Trading update 1Q24

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Traag eerste kwartaal, verwachting om groei te hervatten in de tweede jaarhelft

Kortrijk, België, 23 april 2024, 7h30 – Vandaag maakte Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekend voor het eerste kwartaal afgesloten op 31 maart 2024.

Hoogtepunten eerste kwartaal van 2024

•      De bestellingen voor 1Q24 bedroegen 220,1 miljoen euro, een daling met 23% tegenover 1Q23

•      Het orderboek per 31 maart 2024 bedroeg 524,8 miljoen euro, een stijging met 6% tegenover 31 december 2023 en 1% lager dan eind maart 2023

•      De omzet voor 1Q24 bedroeg 195,9 miljoen euro, een daling met 21% tegenover 1Q23 (19% bij constante wisselkoersen)

•      Barco zette zijn strategie van gerichte fabrieken voort, klaar om de productie op te starten in de nieuwe Entertainment-fabriek van Wuxi, China, in het tweede kwartaal

•      Hoewel geen groei verwacht wordt in het tweede kwartaal, bevestigt het management de vooruitzichten voor 2024, aangenomen dat de markten niet verder verslechteren.


Executive summary eerste kwartaal 2024

Toplijn van de groep

(in miljoen euro)

1Q24

1Q23

Verschil 1Q24 t.o.v. 1Q23

Bestellingen

220,1

286,6

-23%

Omzet

195,9

247,0

-21%

Overzicht kwartaal-over-kwartaal

De bestellingen en de omzet voor het eerste kwartaal van 2024 lieten een daling optekenen ten opzichte van een sterk eerste kwartaal in 2023. Dit was het gevolg van de voorraadafbouw bij onze klanten, voornamelijk in Meeting Experience en Healthcare, en van een zwakkere vraag in de markten van Entertainment.

De bestellingen daalden met 23% jaar op jaar, waarbij elke divisie minder bestellingen rapporteerde. EMEA rapporteerde de grootste daling, met Meeting Experience voorop als gevolg van de voorraadafbouw bij grote klanten en ook als gevolg van een zwakkere vraag in Entertainment, deels door een zwak filmaanbod in Cinema. In Noord- en Zuid-Amerika stond een double-digit groei van de bestellingen voor Enterprise in contrast met een daling van de bestellingen voor Entertainment, waar we lagere Cinema-as-a-Service bestellingen zagen ten opzichte van vorig jaar. In APAC bleven de bestellingen voor Enterprise nagenoeg gelijk, terwijl ze voor Healthcare en Entertainment daalden. Met een positieve book-to-billverhouding steeg het orderboek voor de groep tot 524,8 miljoen euro.

De omzet daalde met 21% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, waarbij EMEA de grootste daling liet optekenen. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de omzet voornamelijk in Entertainment, terwijl er groei was voor Diagnostic Imaging en Control Rooms. In EMEA werd de daling beïnvloed door klanten die hun bovengemiddelde voorraadniveaus wegwerkten in Meeting Experience en Healthcare en door een zwakke vraag in Entertainment, zowel in Cinema als Immersive Experience. APAC werd ook beïnvloed door de voorraadcorrectie in Healthcare en door een zwakke vraag in Immersive Experience.

Citaat van de CEO's, An Steegen en Charles Beauduin

“Het eerste kwartaal van 2024 werd gekenmerkt door een verwachte voorraadafbouw bij onze klanten in Meeting Experience en Healthcare. Die voorraadafbouw zal naar verwachting halverwege het jaar grotendeels zijn afgerond. In Entertainment werd de vraag gehinderd door de nasleep van de stakingen in de Noord-Amerikaanse filmindustrie en door klanten die hun bestellingen uitstellen in afwachting van onze nieuwe productlanceringen. Barco heeft een brede pijplijn van nieuwe productintroducties in al zijn divisies, die een stevige basis vormen waarmee we onze groei vanaf het tweede semester kunnen hervatten. We blijven investeren in onze innovatiepijplijn van baanbrekende visualisatietechnologieën in voorbereiding van meer nieuwe productintroducties in 2025. Ondertussen blijven we onze kostencompetitiviteit versterken door middel van onze strategie van focused factories, inclusief de opening van de nieuwe Entertainment-fabriek in China, waar de commerciële productie start in het tweede kwartaal.”

Vooruitzichten voor 2024

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen op vergelijkbare basis; werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

In 2024 is er aanhoudende onzekerheid over de macro-economie en de marktomstandigheden, met gereduceerde visibiliteit tot gevolg. We gaan uit van een terugkeer naar genormaliseerde voorraadniveaus bij de klanten, en we liggen op schema met de geplande nieuwe productlanceringen in de loop van het jaar.

Het management verwacht dat de omzet voor het hele jaar in de lijn zal liggen van 2023, met een hervatting van de groei jaar op jaar vanaf de tweede jaarhelft. Vanaf 2025 verwachten we omzetgroei voor het volledige jaar.

De EBITDA-marge zal naar verwachting hoger zijn dan 14% voor het volledige jaar 2024.

Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

Over Barco
Barco, met hoofdkantoor in Kortrijk (België) is een wereldwijd bedrijf dat toonaangevend is in technologieën voor visualisatie, networking en samenwerking. Met deze innovatieve oplossingen zorgt Barco voor vooruitgang in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de entertainmentmarkt. Het succes van Barco wordt gedreven door meer dan 3.000 toegewijde ‘visioneers’, die gepassioneerd meewerken aan verandering door technologie.

Als beursgenoteerd bedrijf op Euronext (BAR), Reuters (BARBt.BR), en Bloomberg (BAR BB), behaalde Barco een omzet van 1.050 miljoen euro in 2023.

Meer info op www.barco.com of op XLinkedInYouTube, Instagram en Facebook.

Barco. Visioneering a bright tomorrow. © 20

 

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]