8 feb. 2024

RESULTATEN VOOR HET VOLLEDIGE JAAR 2023

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Sterke verbetering van de winstgevendheid met een stabiele omzet

Kortrijk, België, 8 februari 2023, 7.30 uur – Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor de periodes van zes en twaalf maanden afgesloten op 31 december 2023.

Financiële hoogtepunten boekjaar 2023

•      Bestellingen € 1.061,6 miljoen, in lijn met 2022

•      Omzet € 1.050,1 miljoen, -1% ten opzichte van omzet in 2022 (+1% zonder wisselkoerseffecten)

•      Orderboek aan het einde van het jaar € 494,8 miljoen, in lijn met vorig jaar

•      EBITDA € 142,5 miljoen, 13% meer tegenover € 126,5 miljoen in 2022, voor een EBITDA-marge van 13,6%

•      Adjusted EBIT € 102,1 miljoen, in vergelijking met € 90,1 miljoen in 2022

•      Vrije kasstroom € 38,0 miljoen tegenover € 13,1 miljoen in 2022

•      Nettowinst € 80,2 miljoen tegenover € 75,2 miljoen in 2022

•      Voorstel om het brutodividend te verhogen naar 0,48 euro per aandeel ten opzichte van € 0,44 vorig jaar

Executive summary

Groepsomzet – bestellingen en omzet in lijn met vorig jaar

Het aantal bestellingen voor 2023 lag met 1.061,6 miljoen euro iets hoger dan in 2022. Dit resultaat werd gedreven door Entertainment, waar de vraag naar laserprojectoren voor Cinema en andere toepassingen sterk toenam, gevolgd door Enterprise. Healthcare kende een daling, vooral in Noord- en Zuid-Amerika.

De omzet bedroeg 1.050,1 miljoen euro, en is daarmee in lijn met vorig jaar. De double-digit groei in Entertainment, hoofdzakelijk onder impuls van Cinema, werd gecounterd door een lichte daling in Enterprise en een meer uitgesproken daling in Healthcare. Terwijl de omzet met 4% toenam in EMEA, daalde die met 4% jaar op jaar in Noord- en Zuid-Amerika. EMEA en Noord- en Zuid-Amerika droegen procentueel evenveel bij aan de omzet in 2023. Binnen de APAC-regio was er een duidelijk contrast tussen de lagere omzet in China en de double-digit groei in de andere landen, wat zich weerspiegelde in een nettodaling met 4%.

De book-to-billverhouding bedroeg meer dan 1. Dit resulteerde in een sterk orderboek eind december 2023 van 494,8 miljoen euro, met een belangrijke jaar-op-jaar toename voor de Entertainment-divisie.

Omzet per divisie – sterke omzet in Entertainment, Healthcare achterop

In Healthcare namen zowel de bestellingen als de omzet met double-digit cijfers af tegenover 2022. De omzet voor Diagnostic Imaging en Surgical & Modality werden geïmpacteerd door hoge voorrraden bij klanten. Dit volgde op een toename van de klantenbestellingen eind 2022, anticiperend op mogelijke componenten tekorten. Dit was vooral het geval in Noord- en Zuid-Amerika en voor sommige klanten zal dit voortduren tot in de eerste helft van 2024. Ook de zwakke vraag in APAC beïnvloedde de omzet van Healthcare. Dit was het gevolg van hogere voorraden bij klanten en door de Chinese overheid opgezette anti-omkopingsacties, gericht op healthcare bedrijven.

Enterprise kende een sterke vraag voor zowel haar Meeting Experience en Large Video Walls oplossingen, met 8% meer bestellingen jaar op jaar. De omzet voor de divisie kende een daling met 4%. Meeting Experience evenaarde bijna het sterke resultaat van vorig jaar door marktaandeel te winnen in een zwakke corporate markt. De bestellingen en omzet voor Large Video Walls namen toe naar het einde van het jaar. De business unit voerde haar nieuwe strategie uit met de nadruk op Control Rooms-installaties die steeds meer software-gedreven zijn.

Entertainment bouwde verder op het sterke momentum dat begon in de tweede helft van 2022, toen de verstoringen in de toelevering grotendeels afgelopen waren. De omzet steeg met 15% jaar op jaar, met een sterke bijdrage van Cinema. De vernieuwingsgolf van laserprojectoren is volop aan de gang. Bioscopen investeren wereldwijd in superieure beeldkwaliteit en verlagen tegelijk hun totale cost of ownership. Ook Immersive Experience groeide verder onder impuls van simulatie, image processing, en projectoren voor vaste installaties, wat resulteerde in een recordomzet voor deze business unit.

Winstgevendheid en vrije kasstroom – aanzienlijke verbetering van brutomarge en EBITDA

In 2023 verbeterde de brutowinstmarge met 2,8 procentpunten jaar-op-jaar, en bereikte een historisch record van 41,8% dankzij een gunstige productmix met meer (embedded) software in alle productlijnen. De grootste toename van de brutowinstmarge werd behaald in Entertainment: de verstoringen in de toelevering die de activiteiten in 2022 bemoeilijkten waren daar niet langer aanwezig.

De EBITDA-marge bereikte 13,6% voor het volledige jaar, een stijging met 1,6 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. Dit weerspiegelt de sterke verbetering van de brutowinstmarge in combinatie met een strikte kostenbeheersing, en dit in een macro-economische omgeving waar de inflatie hoger bleef dan de historische niveaus van de afgelopen decennia. De EBITDA-marge kende doorheen het jaar een geleidelijke verbetering, van 12,5% in de eerste jaarhelft tot 14,6% in de tweede jaarhelft.

De vrije kasstroom voor 2023 bedroeg 38,0 miljoen euro, tegenover 13,1 miljoen euro in 2022. De gerealiseerde netto operationele vrije kasstroom bedroeg 100,8 miljoen euro versus 31,5 miljoen euro in 2022. In lijn met de uitvoering van onze strategie zijn de investeringsuitgaven verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, met inbegrip van investeringen in de nieuwe fabrieken en in het Cinema-as-a-Service-model. De voorraden begonnen af te nemen, maar blijven een focuspunt voor 2024.

Citaat van de CEO’s, An Steegen en Charles Beauduin

An Steegen en Charles Beauduin: “Op het vlak van de toplijn was 2023 een uitdagend jaar. Het herstel van de de pandemie in China verliep trager dan verwacht, en de Healthcare-markten bleven onder de verwachtingen, deels door hoger dan normale voorraden bij de klanten. Anderzijds presteerde de Entertainment-divisie zeer sterk, en won Meeting Experience marktaandeel.

Ondertussen hebben we belangrijke stappen gezet in de uitvoering van onze strategie: we openden nieuwe fabrieken, zetten een vereenvoudigde organisatie op en investeerden verder in innovatie. Het is mooi om te zien dat Barco de vruchten plukt van deze inspanningen, zoals wordt aangetoond door de aanzienlijke verbeteringen in de brutowinst en de EBITDA-marge

We willen graag onze teams bedanken voor hun bijdrage aan deze vooruitgang. In 2024 zullen we ons blijven richten op innovatie met onze baanbrekende visualisatie- en samenwerkingstechnologieën, en we kijken uit naar tal van nieuwe product introducties. 

Vooruitzichten voor het boekjaar 2024

De volgende stellingen zijn toekomstgerichte verklaringen op vergelijkbare basis; werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

Hoewel voor 2024 de macro-economische en marktomstandigheden onzeker blijven, gaan we uit van een terugkeer naar genormaliseerde voorraadniveaus bij onze klanten, en plannen we tal van nieuwe product introducties in de loop van het jaar.

Het management verwacht een omzet voor het jaar die in lijn ligt met 2023, met een geleidelijke jaar-op-jaar stijging vanaf het tweede kwartaal. Vanaf 2025 verwachten we omzetgroei op jaarbasis te hervatten.

De EBITDA-marge wordt verwacht verder te verbeteren en over het hele jaar 2024 boven de 14% uit te komen.

Dividend

De Raad van Bestuur van Barco zal aan de algemene vergadering voorstellen om een dividend van 0,48 euro (bruto) per aandeel uit te keren, een stijging met 0,04 euro in vergelijking met het dividend van 0,44 euro van vorig jaar.

Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Barco verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins te actualiseren. Barco wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Barco wordt verspreid.

Over Barco
Barco is een wereldwijd bedrijf met hoofdkantoor in Kortrijk (België). Dankzij onze visualisatie- en samenwerkingstechnologie kunnen professionals innovatie versnellen in de gezondheidszorg-, enterprise- en entertainmentmarkten. We tellen meer dan 3.300 professionals met een visie en een passie voor technologie die is vastgelegd in meer dan 900 unieke patenten.
Barco is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) en realiseerde een omzet van 1.050 miljoen euro in 2023.
Interesse? Ga naar
www.barco.com of X (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV), Instagram (barco_nv) en Facebook (Barco).

Barco. Visioneering a bright tomorrow.

© Copyright 2024 by Barco

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]