Producten
28 aug. 2023

Transparantieverklaring van Norges Bank: Onderschrijding van drempel

REGULATED INFORMATION - INVESTOR RELATIONS

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007: Transparantiewetgeving

Kortrijk, België, 28 augustus 2023, 18.00 uur – Norges Bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo - Norway, heeft Barco NV (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) op 24 augustus 2023 ingelicht dat door verkoop van aandelen, de drempel van 3% van de stemrechten verbonden aan aandelen in Barco NV onderschreden werd op 14 juli 2020.

Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving van 24 augustus 2023 bevat de volgende informatie:

Rubrieken van kennisgeving

Weergave van de inhoud van het ontvangen formulier

Reden van kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Onderschrijding van de laagste drempel

Kennisgeving door

Een persoon die alleen kennis geeft

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(e)n

Norges Bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo - Norway

Transactiedatum

14/07/2020

Overschreden drempel

3%

Noemer

91.487.438 [1]

Details van de kennisgeving

Vorige kennisgeving: #stemrechten: 586.006

Na de transactie: #stemrechten: 2.737.981 [2]

Na de transactie: % stemrechten: 2,99%

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van de centrale bankactivitieiten, beheert Norges Bank de deviezenreserves van Noorwegen en is zij verantwoordelijk voor het beheer van het Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). De formele verantwoordelijkheidvan het beheer van de GPFG ligt bij het Ministerie van Financiën, maar is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank optredend als hoofdpartij en alle bedrijven zijn geregistreerd in naam van Norges Bank.

[1] Noemer zoals op 14 juli 2020

[2] Stemrechten herberekend naar aanleiding van de 7:1 aandelensplitsing, zie persberichthttps://www.barco.com/en/about/press-releases/2020-06-24-barco-stock-split

Over Barco

Barco is een wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in Kortrijk. Onze visualisatie- en samenwerkingstechnologie helpt professionals om innovatie te versnellen in de gezondheidszorg-, de entertainment- en enterprisemarkten. We tellen meer dan 3.000 visioneers, wiens passie voor technologie is vastgelegd in meer dan 500 unieke patenten.

Barco is een beursgenoteerde onderneming (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) en realiseerde in 2022 een omzet van 1.058 miljoen euro.

Meer weten? www.barco.com of  Twitter (@Barco), LinkedIn (Barco), YouTube (BarcoTV) of Facebook (Barco).

Barco. Visioneering a bright tomorrow.

© Copyright 2023 by Barco

Press contacts

Willem Fransoo

Willem Fransoo

Director Investor Relations

+32 56 26 23 22 [email protected]