Ervaar gratis de kracht van ClickShare!

Geef ons 30 dagen en we zullen uw kijk op vergaderingen gratis en voor altijd veranderen! Installeer uw apparaat eenvoudig, bewaak en optimaliseer het op afstand. In de tussentijd kan uw personeel genieten van een boeiende samenwerking en verhoogde productiviteit, waarbij alle deelnemers aan de vergadering een echte bijdrage kunnen leveren, ongeacht hun locatie.

Mis dit niet! Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickShare-proefpakket! Zodat u en uw medewerkers opnieuw met plezier vergaderen.

Welke producten kunt u uitproberen?

 

C-10

CX-30

CX-50 Gen 2

 

C-10

CX-30

CX-50

CX-50 Gen 2

 

Kleine vergaderruimtes 

Middelgrote vergaderruimtes 

Grote vergaderruimtes en directiekantoren

Impactvolle vergaderruimtes en directiekantoren

Knoppen inbegrepen 

1

2

2

2

Bronnen tegelijk op het scherm

1

2

2

2

Bekabelde video-ingang

 

 

HDMI

USB-C of HDMI via converter

Touchscreenondersteuning en interactiviteit
De pc bedienen, aantekeningen maken en blackboarding

 

Flexibele ondersteuning van vergaderruimtes

 

 

 

Ondersteuning voor dubbel scherm

 

 

 

Bedraad roomdock

 

 

 

Geavanceerde netwerk- en AV-integratie

 

 

Koolstofneutraal

 

 

 

 

 

Meer details   

 

   

Meer details   

 

 

Meer details   

 

   

Meer details    

 

Wat onze klanten zeggen

Het is heel gemakkelijk om iets moeilijk te maken, het is heel moeilijk om iets gemakkelijk te maken!

Greg Harper

Chief Technology Officer bij Neuehouse

Veel Gestelde Vragen

ClickShare free trial

Technische vragen

Voor technische vragen over de C-10CX-30CX-50 of CX-50 2e generatie verwijzen wij u naar de pagina's van de Knowledge Base van Barco.

V: Hoe werkt de "try & buy"?

A: Registreer u eerst voor een gratis proefversie op de registratiepagina door uw contactgegevens op te geven. Hierna ontvangt u een bevestigingsmail met de verzendgegevens van de demo-unit. Als u de bevestigingsmail niet binnen een paar minuten na aanmelding heeft ontvangen, controleer dan uw map met ongewenste e-mail. Zeven dagen voor het einde van de demo-periode van 4 weken wordt er opnieuw per e-mail contact met u opgenomen om u te informeren wanneer de demo-unit wordt opgehaald. Met dezelfde e-mail vragen we ook of u interesse hebt om het product te kopen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt uw verzoek doorgestuurd naar de juiste contactpersoon en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

V: Wie kan een demo-eenheid aanvragen?

A: Het try & buy-programma is alleen beschikbaar voor professionele gebruikers met een geldig btw-nummer in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje (uitgezonderd Canarische Eilanden en Balearen), Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten.

V: Hoe lang duurt het voordat de demo-eenheid bij mijn bedrijf aankomt?

A: Uw Demo-eenheid wordt binnen de komende zeven (7) werkdagen geleverd.

V: Is de aanvraag van een demo-eenheid gratis?

A: Ja, het demoproces is gratis.

V: Kan ik meer dan één demo-eenheid aanvragen?

A: Nee, deelname aan het Try & buy-programma is beperkt tot één demo-eenheid per juridische identiteit.

V: Kan ik een andere ClickShare-set dan de C-10, CX-30, CX-50 of CX-50 2e generatie aanvragen?

A: Nee, het Try & Buy-programma is speciaal opgezet met alleen C-10, CX-30, cx-50 of CX-50 2e generatie demo-eenheden.

V: Hoe lang kan ik het product testen?

A: U kunt het product tot 4 weken testen. De demoperiode begint zodra de demo-eenheid bij uw bedrijf aankomt. Demo-eenheden die niet binnen het gevraagde tijdsbestek worden geretourneerd, worden aan de deelnemer gefactureerd.

V: Hoe werkt de retourzending?

A: In week 3 van de demoperiode ontvangt u een e-mail met de ophaaldatum van de demo-eenheid. Daarnaast ontvangt u een gedetailleerde beschrijving van de verschillende stappen die u moet ondernemen om de demo-unit terug te sturen. Als de voorgestelde ophaaldatum niet past, is het mogelijk om een nieuwe ophaaldatum te regelen, rekening houdend met de deadline van de demoperiode.

V: In welke toestand moet ik de demo-eenheid retourneren?

A: U moet de demo-eenheid in dezelfde toestand als bij aankomst retourneren – inclusief alle kabels, handleidingen en verpakkingsmateriaal.

V: Mag ik het product houden als ik het wil kopen?

A: Nee, u moet het product in alle gevallen retourneren. In week 3 van de demoperiode sturen we u een e-mail met de vraag of u interesse hebt om te kopen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt uw verzoek doorgestuurd naar de juiste contactpersoon en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Terms & Conditions

 

ClickShare free trial

 

Deze voorwaarden (de "Overeenkomst") tussen Barco en u (de "Gebruiker") zetten de voorwaarden uiteen voor het gebruik van de ClickShare C-10, CX-30, CX-50, CX-50 Gen 2 of alliantiepartner apparatenset (de "Demo-eenheid") met als enig doel evaluatie gedurende maximaal vier (4) weken vanaf levering door Barco's servicepartner (de "Demoperiode") alvorens te beslissen om een ​​ClickShare C-10, CX-30, CX-50, CX-50 Gen 2 of alliantiepartner-apparatenset. De Gebruiker stemt ermee in dat de Demo-eenheden in bruikleen zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

1. Het try & buy-programma is alleen beschikbaar voor professionele gebruikers met een geldig btw-nummer op het vasteland van de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden en de Balearen), Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Polen, Hongarije en Estland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

2. Tijdens de Demoperiode zal de Demo-eenheid alleen door de Gebruiker worden bediend en alleen worden gebruikt voor het beoogde evaluatiedoel en in strikte overeenstemming met de bedieningsinstructies voor de Demo-eenheid. De Gebruiker zal de Demo-eenheid en/of enig deel daarvan gebruiken in het normale verloop van de activiteiten van de Gebruiker. De Gebruiker zal de Demo-eenheid of enig onderdeel daarvan niet uitlenen of anderszins aan derden ter beschikking stellen. De Gebruiker mag de Demo-eenheid of enig deel daarvan niet uit zijn vestiging verwijderen of verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Barco

3. Tijdens de Demoperiode blijft de Demo-eenheid te allen tijde het exclusieve eigendom van Barco. De Gebruiker zal ervoor zorgen dat de Demo-eenheid in zijn bezit te allen tijde gemakkelijk door Barco kan worden geïdentificeerd als eigendom van Barco op het terrein van de Gebruiker. In het geval een derde beweert enig recht te hebben, bezit neemt van, dreigt of tracht te nemen van de Demo-eenheid of een deel daarvan, zal de Gebruiker Barco hiervan onverwijld op de hoogte stellen en de instructies van Barco opvolgen.

4. Gedurende de Demoperiode en tot het moment van teruglevering door de Gebruiker van de Demo-eenheid, staat de Demo-eenheid onder de zorg, het beheer en de controle van de Gebruiker. De Gebruiker zal, op eigen kosten, de Demo-eenheid in goede staat en in goede werking houden en niet minder dan een redelijke mate van zorg gebruiken om de Demo-eenheid te beschermen, te onderhouden en te bedienen. De Gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade aan of verlies van de Demo-eenheid terwijl deze in bewaring en controle van de Gebruiker is tot de teruglevering. De Gebruiker neemt onmiddellijk contact op met de klantenservice van de servicepartner van Barco. In geval van schade stemt de Gebruiker ermee in de kosten voor herstelling/vernieuwing te betalen volgens de voorwaarden van Barco (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). Indien nodig, mogen reparaties, vervangingen of mogelijke updates/upgrades van de Demo-eenheid uitsluitend worden uitgevoerd door een door Barco geautoriseerde servicetechnicus.

5. De servicepartner van Barco levert de Demo-eenheid op zijn kosten en risico af op de overeengekomen locatie. Eventuele bijkomende operationele kosten of uitgaven (bijv. transport, installatie, enz.) kunnen volgens afspraak worden gefactureerd. Niettegenstaande het voorgaande, zal Barco de transportkosten van de demo-eenheid aan de Gebruiker betalen en ook de kosten van het retourlabel.

6. Deze Overeenkomst wordt beëindigd en het recht van de Gebruiker op het bezit van de Demo-eenheid komt onmiddellijk te vervallen: (i) aan het einde van de Demoperiode; of, (ii) indien de Gebruiker in gebreke blijft met betrekking tot een van de voorwaarden van deze Overeenkomst; of, (iii) indien een procedure onder een faillissements- of insolventiewetgeving wordt ingesteld door of tegen de Gebruiker; of, (iv) indien de Gebruiker zijn eigendom overdraagt ten behoeve van zijn schuldeisers.

7. Aan het einde van de Demoperiode wordt de Gebruiker in de gelegenheid gesteld om een ClickShare C-10, CX-30, CX-50 of een apparatenset van een alliantiepartner te kopen door een verkooporder af te geven aan een geautoriseerde wederverkoper van Barco tegen de dan geldende en overeengekomen algemene voorwaarden.

8. Bij het verstrijken of beëindigen van de Demoperiode zal de Gebruiker de Demo-eenheid in goede staat teruggeven aan de servicepartner van Barco. Om de demo-eenheid te retourneren, moet de gebruiker de gehele inhoud zorgvuldig verpakken en het meegeleverde retourlabel op de buitenkant van de doos plakken. Het pakket wordt vervolgens door de Gebruiker afgeleverd op een vooraf bepaald ophaalpunt, zodat de Service Partner van Barco het kan ophalen. In geval van retourneren, zoals in Italië voor alle retourzendingen en in Groot-Brittannië voor de retourzending van bundels, vindt de inzameling uitsluitend plaats op de begane grond van het pand van de Gebruiker. De Gebruiker krijgt een respijtperiode van twee (2) weken om de Demo-eenheid te retourneren. Als de Demo-eenheid of een deel ervan niet binnen de genoemde respijtperiode wordt geretourneerd, zal Barco de catalogusprijs van de Demo-eenheid of een deel ervan aan de Gebruiker factureren zonder dat een afzonderlijke aankooporder of andere formaliteit nodig is.

9. Elke Demo-eenheid die beschadigd, niet werkend en/of ontbrekend is, zal door Barco aan de Gebruiker worden gefactureerd tegen de catalogusprijs in overeenstemming met deze Overeenkomst, al naargelang het geval in aanvulling op de bovengenoemde schadevergoeding, en zonder dat een afzonderlijke aankooporder of andere formaliteit nodig is. De rechtsmiddelen onder deze clausule zijn een aanvulling op en zijn niet exclusief van andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder deze Overeenkomst, bij wet of in billijkheid. De Gebruiker krijgt een respijtperiode van twee (2) weken om de Demo-eenheid te retourneren

10. De Gebruiker zal, op zijn eigen zorg en kosten, een verzekering afsluiten en in stand houden tijdens de Demoperiode die de volgende zaken dekt: (i) lichamelijk letsel van de werknemers, functionarissen, directeuren of enige andere derde partij van de Gebruiker, veroorzaakt door of voortvloeiend uit de Demo-eenheid of in verband daarmee; (ii) enig verlies van of schade aan alle eigendommen van de werknemers, functionarissen en directeuren van de Gebruiker of enige andere derde partij veroorzaakt door of voortvloeiend uit de Demo-eenheid of in verband daarmee; en (iii) verlies van of schade aan de Demo-eenheid of een deel daarvan.

11. De Gebruiker is aansprakelijk, vrijwaart Barco, zijn werknemers, functionarissen en directeuren van alle vorderingen, acties, rechtszaken of procedures, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, ingediend tegen of gemaakt ten laste van Barco, zijn werknemers, functionarissen en directeuren als gevolg van lichamelijk letsel (inclusief maar niet beperkt tot invaliditeit, overlijden en ziekte) of materiële schade veroorzaakt door of als gevolg van de Apparatuur of in verband daarmee. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn de exclusieve aansprakelijkheid van Barco en het exclusieve rechtsmiddel van de Gebruiker voor alle vorderingen met betrekking tot de Demo-eenheid beperkt tot de waarde van de Demo-eenheid. Er geldt geen beperking voor aansprakelijkheid met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Barco, opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid, opzettelijke handelingen of andere gevallen waarin aansprakelijkheid niet mag worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.

12. De Gebruiker stemt ermee in om geen vertrouwelijke informatie die hij van Barco heeft ontvangen, mondeling of schriftelijk of in andere materiële vorm, bekend te maken aan werknemers die geen specifieke behoefte hebben om dergelijke informatie te gebruiken of aan een externe partij (inclusief contractanten) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barco. De vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die zich op het moment van openbaarmaking in het publieke domein bevindt of in het publieke domein komt zonder schuld of schending van de Gebruiker. Vertrouwelijke informatie omvat zonder beperking alle zakelijke, financiële, marketing-, commerciële en/of technische informatie, knowhow, handelsgeheimen, uitvindingen, processen, softwareprogramma's (in broncode of gecompileerde vorm), hardware- en softwareproductinformatie en onderzoeksprogramma's die in het kader van deze Overeenkomst worden bekendgemaakt.

13. Alle patenten, handelsmerken, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten en/of eigendoms- of vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Demo-eenheid, ongeacht of deze bestond vóór de datum van deze Overeenkomst of is ontwikkeld vanaf de datum daarvan, blijven eigendom van Barco of van zijn licentiegever, al naargelang het geval, en niets hierin mag worden geïnterpreteerd als een toekenning aan de Gebruiker, zijn opvolgers of rechtverkrijgenden door implicatie of anderszins, van enig recht, titel of belang in, of enige licentie onder enig intellectueel eigendomsrecht, vertrouwelijke informatie of ander handelsgeheim.

14. Barco mag, zonder beperking, alle gegevens die zijn verkregen in verband met de verkoop zoals bepaald in artikel 6 opslaan, verwerken, gebruiken en hergebruiken. Op verzoek van Barco zal de Gebruiker Barco onverwijld schriftelijk informeren over de maatregelen die de Gebruiker neemt om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Barco zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om van de Gebruiker ontvangen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. De Gebruiker garandeert jegens Barco dat (i) de gegevens rechtmatig zijn verkregen van de gegevenssubjecten; (ii) hij de gegevenssubjecten alle noodzakelijke en relevante informatie heeft verstrekt met betrekking tot de verwerking van hun gegevens zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; (iii) de gegevens rechtmatig aan Barco zijn verstrekt; en (iv) de gegevensverwerking geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Gebruiker stemt ermee in dat hij het aanspreekpunt blijft voor betrokkenen en dat hij de betrokkenen hierover zal informeren. De Gebruiker zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die aan Barco worden verstrekt actueel en relevant zijn voor de verkoop. De Gebruiker verbindt zich ertoe Barco op de hoogte te stellen van elk verzoek van een betrokkene om zijn gegevens te corrigeren of te wissen of om de verwerking van zijn gegevens te beperken. De Gebruiker zal Barco schadeloosstellen en vrijwaren van alle vorderingen, procedures of acties die door een bevoegde overheidsinstantie of een persoon tegen Barco worden ingesteld als gevolg van een schending door de Gebruiker of een van zijn verwerkers van de rechten van derden of zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

15. Deze Overeenkomst is de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke communicatie tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

16. Elke partij is en zal optreden als een onafhankelijke contractant en niet als een agent, partner van of joint venture met de andere partij voor welk doel dan ook, en geen van beide partijen heeft het recht, de macht of de bevoegdheid om te handelen of enige verplichting te creëren, uitdrukkelijk of stilzwijgend, namens de andere partij. Geen van beide partijen is op grond van deze Overeenkomst bedoeld als verkoopagent.

17. Elke vertraging of het nalaten door een van de partijen om haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand.

18. Deze Overeenkomst zal ten goede komen aan de partijen, hun respectievelijke vertegenwoordigers, erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden. Deze Overeenkomst mag niet door de Gebruiker worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barco.

19. In geen geval zal Barco worden uitgesloten van het doen van andere zaken die vergelijkbaar zijn met of buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst vallen. Het is met name duidelijk dat alle andere activiteiten van Barco's kernpraktijk zullen worden voortgezet zonder beperkingen die door deze Overeenkomst worden gecreëerd.

20. Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van België, zonder een beroep te doen op de beginselen van conflictenrecht ervan. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, zullen uitsluitend vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk - België, maar zonder afbreuk te doen aan de tenuitvoerlegging van een vonnis of bevel daarvan in enig ander rechtsgebied.

Neem contact op

Bericht

Contactgegevens
Land/regio*
 • Afghanistan
 • Albanië
 • Algerije
 • Amerikaans-Samoa
 • Amerikaanse Maagdeneilanden
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarctica
 • Antigua en Barbuda
 • Argentinië
 • Armenië
 • Aruba
 • Australië
 • Azerbeidzjan
 • Bahama’s
 • Bahrein
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • België
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnië en Herzegovina
 • Botswana
 • Bouveteiland
 • Brazilië
 • Brits Indische Oceaanterritorium
 • Britse Maagdeneilanden
 • Brunei
 • Bulgarije
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodja
 • Canada
 • Caribisch Nederland
 • Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Chili
 • China Mainland 中国大陆
 • Christmaseiland
 • Cocoseilanden
 • Colombia
 • Comoren
 • Congo-Brazzaville
 • Congo-Kinshasa
 • Cookeilanden
 • Costa Rica
 • Cuba
 • Curaçao
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominicaanse Republiek
 • Duitsland
 • Ecuador
 • Egypte
 • El Salvador
 • Equatoriaal-Guinea
 • Eritrea
 • Estland
 • Ethiopië
 • Faeröer
 • Falklandeilanden
 • Fiji
 • Filipijnen
 • Finland
 • Frankrijk
 • Frans-Guyana
 • Frans-Polynesië
 • Franse Gebieden in de zuidelijke Indische Oceaan
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgië
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Grenada
 • Griekenland
 • Groenland
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinee
 • Guinee-Bissau
 • Guyana
 • Haïti
 • Heard en McDonaldeilanden
 • Honduras
 • Hong Kong 香港
 • Hongarije
 • IJsland
 • Ierland
 • India
 • Indonesië
 • Irak
 • Iran
 • Isle of Man
 • Israël
 • Italië
 • Ivoorkust
 • Jamaica
 • Japan
 • Jemen
 • Jersey
 • Jordanië
 • Kaaimaneilanden
 • Kaapverdië
 • Kameroen
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kirgizië
 • Kiribati
 • Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten
 • Koeweit
 • Kroatië
 • Laos
 • Lesotho
 • Letland
 • Libanon
 • Liberia
 • Libië
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macau 澳門
 • Macedonië
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Maldiven
 • Maleisië
 • Mali
 • Malta
 • Marokko
 • Marshalleilanden
 • Martinique
 • Mauritanië
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldavië
 • Monaco
 • Mongolië
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Mozambique
 • Myanmar (Birma)
 • Namibië
 • Nauru
 • Nederland
 • Nepal
 • Nicaragua
 • Nieuw-Caledonië
 • Nieuw-Zeeland
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Noord-Korea
 • Noordelijke Marianen
 • Noorwegen
 • Norfolk
 • Oeganda
 • Oekraïne
 • Oezbekistan
 • Oman
 • Oost-Timor
 • Oostenrijk
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestijnse gebieden
 • Panama
 • Papoea-Nieuw-Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Pitcairneilanden
 • Polen
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Roemenië
 • Rusland
 • Rwanda
 • Réunion
 • Saint Kitts en Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent en de Grenadines
 • Saint-Barthélemy
 • Saint-Martin
 • Saint-Pierre en Miquelon
 • Salomonseilanden
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tomé en Principe
 • Saoedi-Arabië
 • Senegal
 • Servië
 • Seychellen
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sint-Helena
 • Sint-Maarten
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Soedan
 • Somalië
 • Spanje
 • Spitsbergen en Jan Mayen
 • Sri Lanka
 • Suriname
 • Swaziland
 • Syrië
 • Tadzjikistan
 • Taiwan 台湾
 • Tanzania
 • Thailand
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad en Tobago
 • Tsjaad
 • Tsjechië
 • Tunesië
 • Turkije
 • Turkmenistan
 • Turks- en Caicoseilanden
 • Tuvalu
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Vaticaanstad
 • Venezuela
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Verenigde Staten
 • Vietnam
 • Wallis en Futuna
 • Westelijke Sahara
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Zuid-Afrika
 • Zuid-Georgia en Zuidelijke Sandwicheilanden
 • Zuid-Korea
 • Zuid-Soedan
 • Zweden
 • Zwitserland
 • Åland
Staat*
 • Alaska
 • Alabama
 • Arkansas
 • Arizona
 • California
 • Colorado
 • Connecticut
 • District Of Columbia
 • Delaware
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Iowa
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Massachusetts
 • Maryland
 • Maine
 • Michigan
 • Minnesota
 • Missouri
 • Mississippi
 • Montana
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Nebraska
 • New Hampshire
 • New Jersey
 • New Mexico
 • Nevada
 • New York
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Oregon
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Virginia
 • Vermont
 • Washington
 • Wisconsin
 • West Virginia
 • Wyoming
Taal*
 • Deutsch
 • русский
 • 한국어
 • português
 • 日本語
 • English
 • italiano
 • français
 • polski
 • español
 • Nederlands
 • 中文

Uw gegevens worden verwerkt door Barco nv. U kunt ons privacybeleid hier lezen . U kunt zich op elk moment afmelden. Deze site wordt beschermd door Cloudflare Turnstile en het Cloudflare-privacybeleid, en de Gebruiksvoorwaarden van Cloudflare zijn van toepassing.

Laat van u horen

Aarzel niet om ons te contacteren met uw vragen. Ons team zal u graag op weg helpen.